Home > Academic, Cursuri > Fisa cursului de POLITICI COMPARATE

Fisa cursului de POLITICI COMPARATE

octombrie 1st, 2010

FIȘA CURSULUI DE POLITICI COMPARATE

 

Specializarea Ştiinţe Politice, anul al III-lea

 

 

Conf.univ.dr. Daniel ŞANDRU

 

 

 

I.              COMPARATIVISMUL ȘI DIRECȚIILE DE CERCETARE DIN ȘTIINȚA POLITICĂ

(6 h)

 

1.    Coordonatele anglo-americane ale științei politice

2.    Behaviorismul și analiza actorilor politici

3.    Sistemismul și viziunea macro asupra politicii

4.    Instituționalismul și neo-instituționalismul în știința politică

5.    Importanța abordărilor comparative în știința politică

 

 

II.            INDICATORII POLITICILOR COMPARATE

(4 h)

 

1.    Guvernele

2.    State și comunități

3.    Partide și sisteme de partide

4.    Sisteme electorale și moduri de scrutin

5.    Dezvoltarea economică și cultura politică

 

 

III.           SISTEME ȘI REGIMURI POLITICE

(4 h)

 

1.    Conceptul de sistem politic

2.    Compararea sistemelor politice și a formelor de guvernare

 

 

IV.          SISTEMELE POLITICE DEMOCRATICE

(4 h)

 

1.    Analiza sistemică a democrației

2.    Modele empirice ale democrației

 

 

V.            SISTEMELE POLITICE AUTORITARE

(4 h)

 

1.    Autoritarism și totalitarism

2.    Sisteme politico-religioase

3.    Sisteme politico-militare

 

 

VI.          SISTEMELE POLITICE ÎN TRANZIȚIE

(6 h)

 

1.    Tranziție și democratizare

2.    Valurile de revers ale democratizării

3.    Etapele procesului de democratizare

4.    Caracteristici ale consolidării democratice

5.    Studiu de caz: Sistemul politic românesc, între democratizare și consolidare democratică

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

A) LUCRĂRI FUNDAMENTALE DE TEORIE POLITICĂ:

 

1.    Domenico FISICHELLA, Ştiinţa politică. Probleme, concepte, teorii, Editura Polirom, Iaşi, 2007.

2.    Robert E. GOODIN şi Hans-Dieter KLINGEMANN (editori), Manual de ştiinţă politică, Editura Polirom, Iaşi, 2005.

3.    Adrian-Paul ILIESCU, Introducere în politologie, Editura All, Bucureşti, 2002.

4.    Virgil MĂGUREANU, Sociologie politică, Editura RAO, Bucureşti, 2006.

 

 

B) STUDII TEMATICE:

 

1.    Felipe AGUERO, „Drumul către supremaţie civilă în Africa de Sud”, în Larry Diamond, Yun-han Chu, Marc F. Plattner, Hung-mao Tien, Cum se consolidează democraţia, Editura Polirom, Iaşi, 2004.

2.    Gabriel ALMOND et al., Politica comparată astăzi, Editura Institutul European, Iași, 2009.

3.    Anthony ARBLASTER, Democraţia, Editura Du Style, Bucureşti, 1998.

4.    Jean BLONDEL, Guvernarea comparat, Editura Institutul European, Iași, 2009.

5.    Robert DAHL, Dilemmas of Pluralist Democracy, New Haven, Yale University Press, 1982.

6.    Robert DAHL, Poliarhiile. Participare şi opoziţie, Editura Institutul European, Iaşi, 2000.

7.    Dan-Ioan DASCĂLU, Personalitatea totalitară, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2002.

8.    Mark O. DICKERSON, Thomas FLANAGAN, An Introduction to Government and Politics. A Conceptual Approach, Methuen Publications, 1986.

9.    Mattei DOGAN, Comparații și explicații în știința politică și în sociologie, Editura Institutul European, 2010.

10.  Carl FRIEDRICH, Totalitarianism, Harvard University Press, Cambridge Mass., 1954.

11.  R.F. HASSING, A.M. HASSING, Problemele republicanismului democratic, Editura Apostrof, Cluj, 1994.

12.  Samuel HUNTINGTON, The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century, Norman, University of Oklahoma Press, 1991.

13.  Samuel HUNTINGTON, Ordinea societăţilor în schimbare, Editura Polirom, Iaşi, 1999.

14.  Cristian IONESCU, Sisteme constituţionale contemporane, Editura Şansa, Bucureşti, 1994.

15.  Cristian IONESCU, Institutţii politice şi drept constituţional, Editura Juridică, Bucureşti, 2004.

16.  Arend LIJPHART, Modele ale democraţiei. Forme de guvernare şi funcţionare în treizeci şi şase de ţări, Editura Polirom, Iaşi, 2000.

17.  Arend LIJPHART, Democraţia în societăţile plurale, Editura Polirom, Iaşi, 2002.

18.  Abraham F. LOWENTHAL, „America Latină şi lupta contra unui curent de adâncime”, în Larry Diamond, Yun-han Chu, Marc F. Plattner, Hung-mao Tien, Cum se consolidează democraţia, Editura Polirom, Iaşi, 2004.

19.  Guillermo O’DONELL, „Iluzii despre consolidarea democraţiei”, în Revista Română de Ştiinţe Politice, vol. 2, nr. 1, aprilie 2002.

20.  Cristian PÂRVULESCU, Politici şi instituţii politice, Editura Trei, Bucureşti, 2002.

21.  Adam PRZEWORSKY et al., „Ce anume determină trăinicia democraţiilor”, în Revista Română de Ştiinţe Politice, vol. 2, nr. 1, aprilie 2002.

22.  Alexandru RADU, Sisteme politice contemporane. Mică enciclopedie, Editura Cartea Universitară, Bucureşti, 2004.

23.  Michael ROSKIN, Countries and Concepts. An Introduction to Comparative Politics, Prentice Hall, 1997.

24.  Giovanni Sartori, Teoria democraţiei reinterpretată, Editura Polirom, Iaşi, 1999.

25.  Giovanni Sartori, Ingegneria constituzionale comparata. Strutture, incentivi ed esiti, Societa Editrice il Mulino, 2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Şandru este Conferenţiar universitar doctor la Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative a Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi, instituţie în cadrul căreia deţine şi funcţia de Director al Departamentului de Relaţii Internaţionale şi PR. A efectuat stagii de specializare şi documentare în Ştiinţe Politice şi Teorie Politică la Universiteit Utrecht, Olanda (1999) şi, respectiv, Universität Konstanz, Germania (2010) fiind membru al International Sociological Association (Research Committee on Political Sociology) şi al International Political Science Association. Din anul 2010 este bursier post-doctoral al Academiei Române, în cadrul Proiectului „Societatea Bazată pe Cunoaştere – cercetări, dezbateri, perspective”. A publicat cărţile Reinventarea ideologiei. O abordare teoretico-politică (Editura Institutul European, Iaşi, 2009) şi Concepte şi modele în ştiinţa politică (coautor, Editura Cantes, Iaşi, 2001), precum şi mai multe studii şi articole pe teme de teorie şi filosofie politică în volume colective şi reviste de specialitate. La Editura Institutul European din Iaşi se află în pregătire volumul de publicistică Sub semnul paradoxului cotidian.Academic, Cursuri

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.