Home > Carti > Daniel ȘANDRU – Reinventarea ideologiei. O abordare teoretico-politică, Editura Institutul European, Iași, 2009

Daniel ȘANDRU – Reinventarea ideologiei. O abordare teoretico-politică, Editura Institutul European, Iași, 2009

februarie 11th, 2010

Cartea vizează o abordare de natură normativă, înscrisă în sfera de interes a teoriei politice, cu privire la evoluția intelectuală a unui concept a cărui ambiguitate semantică a dat naștere, în scurta sa istorie, unor nenumărate confuzii sau identificări nepermise. Dincolo de acestea, ceea ce revine cu obstinație atât în demersurile autorilor din domeniul științelor politice, cât și în cele care aparțin filosofilor și teoreticienilor politici este conferirea unui sens negativ conceptului de ideologie. Plecând de la această realitate, intenția asumată în acest volum este cea de a identifica un sens pozitiv al ideologiei.

 

Propunându-și să depășească referirile marginale la ideologie, termen asociat fie încercărilor de a surprinde proiecțiile marxiste cu privire la spațiul socio-politic, fie celor care își propun o sistematizare a curentelor doctrinar-politice conturate în epoca modernă sau în cea contemporană, abordarea teoretico-politică din această lucrare urmărește să reinventeze conceptul. O astfel de abordare se situează, indelebil, ”în contra” anunțurilor succedate în cea de a doua jumătate a secolului trecut, atât în zona teoriei sociale, cât și în cea proprie teoriei politice, cu privire la ”sfârșitul ideologiei” ori la ”sfârșitul istoriei”, și de aici decurge aerul de noutate pe care lucrarea îl aduce. În acest sens, sunt luate în discuție rolul ideologiei în construcția realității sociale, funcția sa de instrument al cunoașterii politice, precum și posibilitatea recuperării sale în condițiile specifice lumii postmoderne.

 

(Mai multe detalii puteți afla pe site-ul Editurii Institutul European din Iași, www. euroinst.ro)Carti

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.