CURRICULUM VITAE

ianuarie 22nd, 2019

DATE PERSONALE

 ADRESĂ: Str. Lăcrămioarei, Nr. 7, Sat Horpaz, Comuna Miroslava, Județul Iași

TELEFON: 0735.217.720

E-MAIL: danielsandru2016@gmail.com

SITE: www.danielsandru.ro

 

EXEPERIENȚA PROFESIONALĂ

Din 2014: Profesor universitar doctor la Facultatea de Științe Politice și Administrative a Universității „Petre Andrei” din Iași (titlu confirmat prin Decizia nr. 20/18.03.2014 a Rectorului Universității „Petre Andrei” din Iași, cf. Legii nr.1/2011 a Educației Naționale). Susţinerea, la nivelul studiilor de licenţă, a următoarelor cursuri: Introducere în ştiinţa politică. I: Concepte fundamentale (specializarea Ştiinţe Politice, anul I); Introducere în ştiinţa politică. II: Teorie politică (specializarea Ştiinţe Politice, anul I); Teoria și practica democrației (specializarea Ştiinţe Politice, anul al III-lea); Cultură politică (specializarea Științe Politice, anul al III-lea). Coordonarea lucrărilor de licenţă pe teme de Teorie politică, Teoria și practica democrației şi Cultură politică.

3 aprilie 2017 – prezent: Coordonatorul Programului Centenar al Primăriei Municipiului Iași (2017-2020).

9 august 2016 – 1 februarie 2017Secretar de Stat, Coordonatorul Departamentului CENTENAR din cadrul Cancelariei Prim-ministrului Guvernului României.

25 ianuarie 2014 – 25 septembrie 2017: Director al revistei de cultură contemporană TIMPUL (fondată la 15 martie 1876).

23 aprilie 2014 – 30 octombrie 2015: Tutore în cadrul proiectului POSDRU 133675, Inovare și dezvoltare în structurarea și reprezentarea cunoașterii prin  burse doctorale și postdoctorale  (IDSRC – doc postdoc), Academia Română Filiala Iași, Grupa de cercetare „Ideologie și comunicare interculturală” (GC 07).

2010-2011; 2012-2013; 2013-2014;2014-2015: Profesor asociat la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, specializările Filosofie, Științe Politice și Relații Internaționale și Studii Europene. Susținerea cursurilor de Ideologii politice (anul al II-lea), Politici comparate și Filosofie politică (anul al III-lea).

15 septembrie 2015-aprilie 2016: Prorector al Universității „Petre Andrei” din Iași.

26 Februarie 2012-15 septembrie 2015: Președinte al Senatului Universității „Petre Andrei” din Iași.

Din 2012: Membru în Consiliul de Administrație al Universității „Petre Andrei” din Iași.

Octombrie 2010 – Februarie 2012: Secretar Științific al Facultății de Științe Politice și Administrative din cadrul Universității „Petre Andrei” din Iași (funcție didactică).

Octombrie 2009 – Ianuarie 2012: Director al Departamentului de Relații Internaționale și PR, devenit, din octombrie 2010, Departamentul de Relații Publice și Imagine Universitară (funcție în structură administrativă).

Ianuarie – Octombrie 2009: Coordonator al Departamentului Erasmus din cadrul Universității „Petre Andrei” din Iași.

1999-2009: Preparator universitar (1999), Asistent universitar (2003), Lector universitar (2006) și Conferențiar universitar (2010). Susţinerea următoarelor seminarii: Introducere în ştiinţa politică. I: Concepte fundamentale (specializarea Ştiinţe Politice, anul I); Introducere în ştiinţa politică. II: Teorie politică (specializarea Ştiinţe Politice, anul I); Sociologie politică (specializarea Ştiinţe Politice, anul I); Antropologie politică (specializarea Ştiinţe Politice, anul al III-lea); Sisteme politice contemporane (specializarea Ştiinţe Politice, anul al III-lea); Sistemul politic românesc contemporan (specializarea Ştiinţe Politice, anul al III-lea); Teoria și practica democrației (specializarea Științe Politice, anul al III-lea); Cultură politică (specializarea Științe Politice, anul al III-lea).

2003: Editor la Revista Symposion, coordonată de Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” al Academiei Române.

2001-2003: Lector asociat la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării a Universității „Apollonia” din Iași. Susţinerea cursurilor de Teorii ale comunicării (specializarea Jurnalism şi ştiinţele comunicării, anul I) şi Teoria relaţiilor internaţionale (specializarea Jurnalism şi ştiinţele comunicării, anul al II-lea).

1998 – 1999: Redactor-șef al Revistei Opinia studențească.

1997 – 1998: Redactor la Revista Dialog a Universității „Al. I. Cuza” Iași.

 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

Din 1 octombrie 2013: Doctorand în Științe Politice, cu teza Dimensiuni ale populismului în România contemporană, în cadrul Școlii Doctorale „Paradigma Europeană” (Facultatea de Studii Europene) a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

5 ianuarie – 10 februarie 2013: Stagiu de cercetare postdoctorală la „St. Cyril and Methodius” University, Veliko-Turnovo, Bulgaria.

1 – 31 august 2012: Stagiu de cercetare postdoctorală la Zentrum Philosophie und Wissenschaftstheorie, Universität Konstanz, Germania.

5 ianuarie – 2 februarie 2011: Stagiu de cercetare postdoctorală la Philosophische Fäkultat I, Institut für Philosophie din cadrul Humboldt-Universität zu Berlin, Germania.

1 – 31 august 2010: Stagiu de cercetare postdoctorală la Zentrum Philosophie und Wissenschaftstheorie, Universität Konstanz, Germania.

1 iunie 2010 – 31 martie 2013: Bursier postdoctoral al Academiei Române, în cadrul Proiectului Societatea  Bazată pe Cunoaştere – Cercetări, Dezbateri, Perspective, cofinanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României din Fondul Social European Prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ID 56815. Titlul proiectului individual de cercetare: Coordonatele ideologice ale cunoașterii sociale. Repere teoretico-politice (Diploma Seria ARFI/BPD/085 din 30.03.2013).

ianuarie 2009: Doctor Magna cum Laude în Filosofie (Titlu confirmat prin Ordinul nr. 3030/13.01.2009 al Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; Diploma de Doctor, Seria F Nr. 0010656 din 15.06.2009), în cadrul Universității „Al. I. Cuza” Iași, cu teza Valențe epistemologice ale conceptului de ideologie.

1997 – 2001: Absolvent al Specializării Științe Politice din cadrul Universității „Al. I. Cuza” Iași (Adeverinţă de Absolvire nr. 5955/10.09.2002).

1999 – 2000: Absolvent de de Studii Aprofundate în Filosofie Politică (Diploma de Studii Aprofundate, Seria E Nr. 0000908 din 18.03.2003).

15 februarie – 15 mai 1999: Bursier Erasmus în Științe Politice la Faculteit Sociale Wettenschappen, Universiteit Utrecht, Olanda (Certificat Erasmus ICP – 98-NL-1233/14).

1995 – 1999: Licențiat, ca șef de promoție, al Facultății de Filosofie din cadrul Universității „Al. I. Cuza” Iași (Diplomă de Licenţă, Seria R Nr. 0106078/18.03.2003).

1990 – 1994: Absolvent al Colegiului Național „Nicu Gane” din Fălticeni (Diploma de Bacalaureat Seria M Nr. 080560).

 

PREMII ȘI DISTINCȚII

Premiul „Ion Petrovici” al Academiei Române (2009).

Premiul Revistei Transilvania pentru Teorie Politică (2014).

Premiul Revistei Transilvania pentru Filosofie Politică (2011).

Premiul Lumea de mâine, acordat unui tânăr cercetător din domeniul Științelor Politice pentru anul 2010 de către Fundația Societatea Civilă din București și Revista „Sfera Politicii”.

Cetățean de Onoare al Municipiului Fălticeni, Județul Suceava (26 februarie 2015).

Ordinul „Meritul Cultural” în grad de „Cavaler”, categoria F („Promovarea culturii”), conferit prin Decretul nr 471/4.05.2016 al Preşedintelui României (în calitate de Director al revistei de cultură contemporană „Timpul”).

Ordinul „Centenar”, conferit de Primăria Municipiului Iași (14 octombrie 2018).

Medalia aniversară „Centenarul Marii Uniri de la Alba Iulia”, conferit de Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” (1 Decembrie 2018).

 

COMPETENȚE ȘI APTITUDINI

Președinte al Asociației Revistei „Timpul” (octombrie 2014-iunie 2015).

Președinte al Juriului Național al Campaniei „Oamenii Timpului”, ediția I, 2014.

Președinte al Juriului Național al Campaniei „Oamenii Timpului”, ediția a II-a, 2015.

Președinte al Juriului Național al Campaniei „Oamenii Timpului”, ediția a III-a, 2016.

Director Editorial al Editurii Adenium din Iași (1 ianuarie 2015 – 9 august 2016).

Înscris în Registrul Național al Evaluatorilor Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), ca membru în Comisia de Științe Sociale, Politice și ale Comunicării, domeniul Științe Politice (http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/evaluator/2152/).

Director executiv al Centrului de Analiză a Reformelor în Justiție, Politică și Societate, aflat sub egida Universității „Petre Andrei” din Iași și a Editurii Institutul European Iași.

Coordonator al Seriei Polis de la Editura Institutul European Iași.

Coordonator al Colecției de științe sociale și politice Colloquium de la Editura Adenium din Iași (2014-2016).

Redactor-șef al Revistei de Științe Politice Polis.

Book-Reviewer al CEU Political Science Journal, editat de Department of Political Science, Central European University, Budapesta.

Peer-reviewer al South East European Journal of Political Science (http://seejps.lumina.org/editorial-board.html).

Peer-reviewer al Revistei Transilvania, indexată BDI SCOPUS.

Redactor al Revistei Sfera Politicii, publicație lunară de ştiinţe politice editată de Institutul de Cercetări Politice şi Economice şi Fundaţia „Societatea Civilă”, cotată CNCSIS B+ și indexată în Bazele de Date Internaționale ale International Political Science Association, Central and Eastern European Online Library, Index Copernicus, DOAJ, EBSCO și ProQUEST, ISSN: 1221-6720 (2010-2013).

Membru în Comitetul Științific al Proiectului Constituția României. Opinii esențiale pentru legea fundamentală, desfășurat de Facultatea de Științe Politice și Administrative a Universității „Petre Andrei” din Iași în perteneriat cu Institutul de Studiere a Ideologiilor și Editura Institutul European Iași (2013).

Membru al Board-ului Editorial al Jurnalului de Studii Juridice, editată sub egida Facultăţii de Drept a Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi, publicație cotată B+ de către CNCSIS ȘI indexată BDI.

Membru în Colegiul de Onoare al Revistei Alecart, editată de Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă” Iaşi, Colegiul Naţional Iaşi și Colegiul Național „Petru Rareş” Suceava.

Colaborator al cotidianului Adevărul (2013-2014) – http://adevarul.ro/blogs/daniel.sandru

Co-realizator al emisiunii Polemici cordiale, difuzată de Radio Iaşi (2007-2010).

Membru fondator al Clubului Iaşi al Asociaţiei Pro Democraţia (din octombrie 2006).

Membru al Colegiului Director al Fundaţiei Academice „Petre Andrei” Iaşi.

 

 PARTICIPĂRI LA CONFERINȚE, SIMPOZIOANE ȘI DEZBATERI ACADEMICE

18 ianuarie 2019: Coordonator al Colocviului Participarea României la Conferința de Pace de la Paris și noul context european, organizată în cadrul evenimentului „Centenarul Debutului Conferinței de Pace de la Paris (18 ianuarie 1919-18 ianuarie 2019) de Primăria Municipiului Iași în parteneriat cu Centrul de Istorie a Secolului XX al Facultății de Istorie, Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași.

29-30 noiembrie 2018: Susținerea Conferinței La Centenar: societatea populistă și traumele sale în cadrul Colocviului Regal „Românii: de la distopie la postistorie (1989/1991-2018), organizată sub Înaltul Patronaj al ASR Principele Radu al României la Biblioteca Centrală „Mihai Eminescu” din Iași.

14-15 noiembrie 2018: Keynote Speaker în cadrul Dezbaterii inaugurale România la Centenar. Reflecții despre trecut și viitor, din cadrul Conferinței Internaționale „România de la Marea Unire la integrarea europeană”, organizată de Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice a Universității „Al. I. Cuza” din Iași în cadrul Programului Centenar al Primăriei Municipiului Iași.

5-7 noiembrie 2018: Participare la Prima Conferenza delle Capitali Europee della Cultura „Unity in Diversity”, organizată de Primăria Municipiului Florența, Italia.

16-18 iulie 2018: Coordonator și participant la dezbaterile academice „Recuperarea memoriei din perspectiva diversității culturale” (participanți: Prof.univ.dr.em. Michael Shafir, Prof.univ.dr. Doru Tompea, Conf.univ.dr. Alexandru Florian, Dr. Cosmin Popa) și „Minoritățile, cetățenia și diversitatea culturală” (participanți: Prof.univ.dr. Radu Carp, Prof.univ.dr. Andrei Terian, Prof.univ.dr. George Bondor, Conf.univ.dr. Dragoș Varga, Lect.univ.dr. Emanuel Copilaș), organizate în cadrul C’Art Fest (Cristian International Art Festival), ediția a V-a, Cristian, Brașov.

8-9 iunie 2018: Susținerea Conferinței Instrumentalizarea ideologică a „identității naționale” în contextul Centenarului Marii Uniri, în cadrul Sesiunii Naționale de Comunicări Științifice „Dimensiuni contemporane ale dezvoltării. Fundalul românesc al sincronizării europene”, ediția a XXVI-a, organizată de Universitatea „Petre Andrei” din Iași.

22-24 martie 2018: Participant la Conferința Internațională „Marea Unire a Românilor (1918). Istorie și actualitate”, organizată de Facultatea de Istorie a Universității „Al. I. Cuza” din Iași în cadrul Programului Centenar al Primăriei Municipiului Iași.

16 decembrie 2017: Susținerea Conferinței „Coordonate ale aniversării Centenarului Marii Uniri”, Rotary District 2241 România și Republica Moldova, Iași.

8 decembrie 2017: Susținerea Conferinței „Neopașoptimsul” și revalorizarea patriotismului civic, în cadrul deschiderii oficiale a Congresului Mișcării Studențești din România, organizată în Aula Magna „Mihai Eminescu” a Universității „Al.I. Cuza” din Iași.

21 noiembrie 2017: Susținerea Conferinței Reforma protestantă și proiecția modernității. O lectură teoretico-politică, în cadrul Conferinței Naționale „500 de ani de Reformă”, organizată de Asociația Conștiință și Libertate”, Iași.

17 noiembrie 2017: Susținerea Conferinței Intelectualii, puterea cuvintelor și disoluția umanului, în cadrul Mesei Rotunde „Umanism și putere”, organizată de Centrul de Reușită Universitară și Departamentul de Științe Umane și Social-Politice al Facultății de Istorie din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.

3 noiembrie 2017: Membru al Comitetului de organizare al Conferinței Internaționale „Provocări de securitate în sud-estul Europei”, organizată de New Strategy Center, Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași și Primăria Municipiului Iași.

27-28 octombrie 2017: Participare la Colocviul Regal „România și Republica Moldova: disoluție, război, dictaturi”, organizată de Asociația Orbis Tertius / A Treia Lume, Asociația Alexandru Ioan Cuza, Institutul de Studii și Cercetări Simbolice, Direcția Județeană pentru Cultură Iași, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași. Sub auspiciile Familiei Regale a României.

1 august 2017: Coordonarea și prezentarea Suplimentului Revistei „Timpul”, „Centenarul nașterii lui Ion Rațiu”, în cadrul Festivalului de Film și Istorii, ediția 2017, Râșnov.

23 iunie 2017: Participare la Forumul de Diplomație Publică, ediția a V-a, „Imaginea României pe plan extern. De la probleme la soluții pe termen lung”, organizat de Centrul pentru Diplomație Publică și Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, sub Înaltul Patronaj al  Ministerului Afacerilor Externe.

20 iunie 2017: Coordonator al Conferinței Naționale „Centenarul Reformei Constituționale de la Iași”, organizată în cadrul Programului Centenar al Primăriei Municipiului Iași, în parteneriat cu Academia Română, Universitatea București, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca”, Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași și Universitatea „Petre Andrei” din Iași.

12-13 iunie 2017: Participare la Simpozionul „Istoria orală: proiecte și proiecții, de o parte și de alta a Prutului”, organizat de Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” al Academiei Române în cadrul Festivalului Internațional al Educației, ediția 2017.

9-10 iunie 2017: Susținerea comunicării Perspectiva Centenarului României în context european, în cadrul Sesiunii Naționale de Comunicări Științifice „Dimensiuni contemporane ale dezvoltării. Fundalul românesc al sincronizării europene”, ediția a XXV-a, organizată de Universitatea „Petre Andrei” din Iași.

22 aprilie 2017: Susținerea Conferinței Oameni de seamă, memorie și identitate la Fălticeni, Asociația Lumina, Fălticeni.

27 martie 2017: Susținerea Conferinței „Centenarul Marii Uniri ca proiect identitar”, Rotary Club Curtea Domnească, Iași.

25 noiembrie 2015: Organizator al Conferinței „Cum recunoaștem un poem viu?”, susținută de Conf.univ.dr. Radu Vancu, scriitor, în cadrul Colocviilor „Oamenii Timpului”, Muzeul Unirii din Iași.

18 noiembrie 2015: Organizator al Conferinței „Comunismul în postcomunism. Nostalgii și nostalgici”, susținută de Cerc.șt.pr. II dr. Mioara Anton, istoric, în cadrul Colocviilor „Oamenii Timpului”, Muzeul Unirii din Iași.

11 noiembrie 2015: Organizator al Conferinței „Muzica și Timpul. Dimensiuni ale existenței”, susținută de muzicologul și jurnalistul Cătălin Sava în cadrul Colocviilor „Oamenii Timpului”, Muzeul Unirii din Iași.

4 noiembrie 2015: Organizator al Conferinței „Statul român – cel mai mare dușman al societății civile?”, susținută de jurnalistul și activistul civic Liviu Mihaiu în cadrul Colocviilor „Oamenii Timpului”, Muzeul Unirii din Iași.

29-30 iunie 2015: Participare la Colocviile Revistei „Transilvania” din Sibiu, organizate de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu în contextul proiectului Sibiu – Capitală Universitară Europeană.

26-27 iunie 2015: Organizator al și participant la Workshop-ul Internațional ”The Image of the Other. Ideological Perspectives and Cultural Representations”, Academia Română, Filiala Iași, în cadrul Proiectului POSDRU/159/1.5/S/133675 Prezentarea lucrării The Ideological Framework of Intercultural Communication.

18 iunie 2015: Susținerea comunicării Intellectuals and the Symbolic Legitimation of Ceaușescu’s Regime în cadrul Conferinței Internaționale „50 de ani de la venirea la putere a lui Nicolae Ceaușescu”, organizată de  Institutul Cultural Român din Berlin & Konrad Adenauer Stiftung.

25-26 mai 2015: Membru al Comitetului Științific al Simpozionului Național Studențesc „România în tranziție. Politica externă și relațiile internaționale”, organizată de Asociația Tinerilor Istorici și Diplomați și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

7-10 mai 2015: Participare la Conferința Internațională „Humanities and Social Sciences Today. Classical and Contemporary Issues”, organizată de Academia Română, Filiala Iași, în cadrul Proiectului POSDRU/159/1.5/S/133675, cu lucrarea The Power of Words: Intellectuals and Ideology in the Twentieth Century; Iași.

20 martie 2015: Participare, în calitate de speaker, la Conferința Națională „Identitate, etnicitate, etnocentrism, naționalism în contextul actual al Uniunii Europene”, organizată de Primăria Municipiului Târgu-Mureș, cu lucrarea Naționalismul: proiect al elitelor și creuzet al populismului.

13 martie 2015: Organizator și moderator al Dezbaterii Mediul academic și cultura politică în spațiul românesc, organizată de Editura Adenium în cadrul celei de-a XXIII-a ediții a Târgului de Carte LIBREX.

13 decembrie 2014: Organizator și moderator al Dezbaterii Jurnalismul cultural și implicarea socială, organizată de revista de cultură contemporană „Timpul” în cadrul Galei Oamenii Timpului, la care au participat: Daniel Cristea-Enache (coordonator „Literatura de azi”), Andi Lăzescu (redactor-șef „22”), George Onofrei (redactor-șef „Suplimentul de cultură”), Liviu Mihaiu (director Radio Guerilla), Emil Munteanu (coordonator „Alecart”), Radu Vancu (editor „Transilvania”), Sorin Bocancea (editor coordonator „Timpul”); Aula BCU „Mihai Eminescu” din Iași.

28 noiembrie 2014: Coordonator al Conferinței Internaționale Parcursul democratizării Republicii Moldova în actualul context geopolitic, organizată la Universitatea „Alecu Russo” din Bălți, în cadrul Proiectului „Moldova Pro-Europeană”, de către Universitatea „Petre Andrei” din Iași, European Forum for Public Diplomacy, Consulatul Genaral al României în Bălți, Facultatea de Studii Europene a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Institutul de Studiere a Ideologiilor și Asociația Română de Istorie Socială.

26 noiembrie 2014: Keynote Speaker în cadrul Dezbaterii Alegeri prezidențiale 2014. Turneul candidaților. Momente cheie, analize, impresii, organizată de Facultatea de Studii Europene a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Departamentul de Relații Internaționale și Studii Americane, în parteneriat cu Centrul de Studii Politice și Relații Internaționale.

10 noiembrie 2014: Coordonator al Conferinței Internaționale Spre Europa. Coordonate istorice, instituționale, juridice și politice ale integrării europene a Republicii Moldova, organizată la Universitatea de Stat din Chișinău, în cadrul Proiectului „Moldova Pro-Europeană”, de către Universitatea „Petre Andrei” din Iași, European Forum for Public Diplomacy, Facultatea de Studii Europene a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Institutul de Studiere a Ideologiilor și Asociația Română de Istorie Socială.

4 octombrie 2014: Coordonator al Conferinței Naționale Cuvintele Puterii. Literatură și ideologie în România comunistă, organizată de Facultatea de Științe Politice și Administrative a Universității „Petre Andrei” din Iași în parteneriat cu Institutul de Filologie Română „Al. Philippide” al Academiei Române în cadrul Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași, Ediția a II-a, 1-5 octombrie 2014, la care au participat, ca invitați: Cerc.șt.pr. II dr. Mioara Anton (Institutul de Istorie „N. Iorga” al Academiei Române), Conf.univ.dr. Bogdan Crețu (directorul Institutului de Filologie Română „Al. Philippide” al Academiei Române), scriitorul Vasile Ernu, Prof.univ.dr. Antonio Patraș (Universitatea „Al. I. Cuza” Iași), Prof.univ.dr. Zoltan Rostas (Universitatea București), Cerc.șt.pr.II dr. Cristian Vasile (Institutul de Istorie „N. Iorga” al Academiei Române), Conf.univ.dr. Radu Vancu (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu).

2 octombrie 2014: Organizator și moderator al Dezbaterii Jurnalismul cultural în epoca new-media, organizată în cadrul Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași, Ediția a II-a, 1-5 octombrie 2014, la care au participat, ca invitați: Carmen Mușat (redactor-șef „Observator cultural”), George Bondor (editor coordonator „Timpul”), Marius Chivu (editor „Dilema veche”), Daniel Cristea-Enache (coordonator „Literatura de azi”) și Andi Lăzescu (editor „22”); Aula BCU „Mihai Eminescu” din Iași.

21 martie 2014: Susținerea Conferinței Dreapta și stânga: de la moderație la „religiile politice”, la invitația Asociației Tinerilor Istorici și Diplomați din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava.

7 martie 2014: Participare la Sesiunea Științifică organizată în cadrul Zilelor Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, Ediția a XIV-a, Secțiunea „Dialoguri umaniste în era globalizării”, cu lucrarea Orientări actuale în teoria politică. Problema ideologiei.

14-16 noiembrie 2013: Participare la Colocviile Revistei Transilvania, Ediția a X-a, organizate de Centrul Cultural Interetnic „Transilvania” si Consiliul Județean Sibiu; prezentarea ediției în limba engleză a lucrării Fascismul, de Petre Andrei, și a numărului 2/2013 al revistei de științe politice Polis.

10 octombrie 2013: Participare la Conferința Internațională „Right-wing extremism in Romania and Europe. Trends, strcutures, counter-strategies”, organizată de Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, Friedrich Ebert Stiftung și Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București.

16 septembrie 2013: Participare la Conferința Internațională „European Forum for Public Diplomacy”, organizată de Asociația Centrul pentru Diplomație Publică sub Înaltul Patronaj al Președinției României (Biblioteca Centrală Universitară din București).

12 iulie 2013: Participare la Colocviul „Constituția României. Revizuire sau amânare?”, organizat de Facultatea de Științe Politice și Administrative a Universității „Petre Andrei” din Iași și Institutul de Studiere a Ideologiilor.

5 iunie 2013: Participare la Conferința-Dezbatere „Le renouveau du populisme en Italie: le cas de Beppe Grillo et du Mouvement 5 Etoiles”, susținută de Prof.dr. Marco Tarchi și organizată de Facultatea de Studii Europene a Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca.

27 iunie 2013: Participare, în calitatea de speaker, la Conferinţa Naţională „Soluții alternative la austeritate. Un alt fel de model de dezvoltare economică și socială”, organizată de Institutul Pentru Progres Social, București.

31 mai 2013: Participare la Conferința Internațională „Regionalism și regionalizare în România. Interpretări istorice și provocări contemporane”, organizată de Centrul de Studii asupra Comunismului și Postcomunismului, Societatea de Studii Istorice din România, Facultatea de Istorie a Universității „Al. I. Cuza” Iași și Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” al Academiei Române, cu lucrarea Constituția României. Opinii esențiale asupra regionalizării (coautor).

29-30 mai 2013: Organizator și participant la Secțiunea „Teorie și acțiune politică în spațiul românesc”, desfășurată sub egida Facultății de Științe Politice și Administrative în cadrul Conferinței Naționale Anuale a Universității „Petre Andrei” din Iași, cu lucrarea Necesitatea unui Dicționar de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene.

23 mai 2013: Moderator al Dezbaterii Radio Europa Liberă: vocile libertății în eterul comunist, desfășurată în cadrul Simpozionului Internațional „Radio Europa Liberă: Vocile libertății în eterul comunist”, organizată de Deutsches Kulturzentrum Iași, Centrul Cultural Ceh București și Facultatea de Științe Politice și Administrative a UPA din Iași.

22 mai 2013: Participare, în calitate de recenzent, la lansarea volumului Gândirea Strategică, (autor Iulian Chifu), Editura Institutului de Relații Internaționale al Academiei Române, București, 2013.

14-16 mai 2013: Participare la „The 12th International Symposium on Science, Theology and Arts: Politics & Religion”, având tema Church-State Relationship: From Constantine the Great ti Post-Maastricht Europe, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „1 Decembrie 1918” Alba-Iulia, Școala Națională de Studii Politice și Administrative București, Universitatea „Petre Andrei” din Iași și Revista „European Journal of Science and Theology” (indexată ISI Thompson), cu lucrarea The ideological influence effect in the context of “political religions”. The case of populism.

9 mai 2013: Participare la Simpozionul „Importanța istorică a zilei de 9 mai pe plan național și internațional”, organizat de Comunitatea Rușilor Lipoveni din România, în parteneriat cu Departamentul pentru Relații Interetnice al Guvernului României și Ambasda Federației Ruse în România, Târgu Frumos, cu comunicarea Importanța zilei de 9 mai. O perspectivă contrafactuală.

12 aprilie 2013: Participare la Conferința Internațională Lumen 2013, având tema Current Paradigms in Social Sciences, organizată de Editura Lumen și Universitatea „Petre Andrei” din Iași, cu lucrarea Ideology, social imaginary and symbolic violence.

29 martie 2013: Participare la Masa Rotundă „Constituția 2013”, organizată de Facultatea de Științe Politice și Administrative a Universității „Petre Andrei” din Iași și Institutul de Studiere a Ideologiilor în cadrul Proiectului Constituția României. Opinii esențiale pentru legea fundamentală, cu intervenția intitulată „Opțiunea pentru semi-prezidențialism”.

27 martie 2013: Organizator și moderator al Dezbaterii „Abordări contemporane ale sociologiei românești interbelice”, organizată de Facultatea de Științe Politice și Administrative și de Facultatea de Asistență Socială și Sociologie din cadrul Universității „Petre Andrei” din Iași, în parteneriat cu Revista „Transilvania” și Revista „Sociologie Românească”.

26 martie 2013: Organizator și moderator al Dezbaterii „Discursul cultural azi. Strategii publicistice și editoriale”, organizată de Facultatea de Științe Politice și Administrative a Universității „Petre Andrei” din Iași în parteneriat cu Centrul Cultural Interetnic „Transilvania” din Sibiu, cu participarea scriitorului Radu Vancu și a criticilor literari Bogdan Crețu, Doris Mironescu, Antonio Patraș și Dragoș Varga.

14-17 martie 2013: Participare la Conferința Internațională „Experience and Explanation in Knowledge Society”, organizată în cadrul Proiectului POSDRU 89/1.5/ID56815 „Societatea bazată pe cunoaștere – cercetări, dezbateri, perspective, derulat de către Academia Română, Filiala Iași, în parteneriat cu Universitatea de Nord din Baia Mare, cu lucrarea Intellectuals and politics in interwar Romania. An ideological revaluation.

19 noiembrie 2012: Participare, în calitate de recenzent, la lansarea volumului Memoria stigmatelor (autoare Lăcrămioara Stoenescu), Editura Curtea Veche, București, 2012.

1-2 noiembrie 2012: Participare la Conferința Internațională „Munca forțată a etnicilor germani în URSS”, organizată la Arad de către Asociația Română de Ecologie Politică, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad și Forumul Democrat al Germanilor din Județul Caraș-Severin și susținută în cadrul Proiectului „Memoria muncii forțate a etnicilor germani din România deportați în URSS”, finanțat de Comisia Europeană prin programul „Europa pentru cetățeni” (Nr. proiect: 2011 – 3342/001-001). Prezentarea comunicării Deportată în URSS. Povestea Mariei Așembrener.

25-26 octombrie 2012: Programme Commitee Chair al Conferinței Internaționale ”Judicial Reforms and Their Implications in Central and Eastern Europe”, organizată la Iași de către Centre d’Étude de la Vie Politique (CEVIPOL) al Universității Libere din Bruxelles și Centrul de Analiză a Reformelor în Justiție, Politică și Societate (CARJPS) Iași, în parteneriat cu Editura Institutul European Iași, Universitatea „Petre Andrei” din Iași, Institutul Național al Magistraturii, Centrul de Analiză Politică al Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca și Facultatea de Științe Politice a Universității București. Prezentarea volumului Juridicizarea politicului (eds. Jacques Commaille et al.), Editura Institutul European, Iași, 2012.

18-19 octombrie 2012: Participare la Sesiunea Științifică Națională cu Participare Internațională „Idei și valori perene în științele socio-umane”, organizată în cadrul Zilelor Academice Ieșene, Ediția a XXVII-a de către Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” al Academiei Române, Filiala Iași, cu lucrarea Mitul politic în context ideologic.

27-30 septembrie 2012: Participare, ca Chair al Sesiunii de Filosofie și Teorie Politică, la Conferința Internațională „Unity and Diversity in Knowledge Society”, organizată în cadrul Proiectului POSDRU 89/1.5/ID56815 „Societatea bazată pe cunoaștere – cercetări, dezbateri, perspective, derulat de către Academia Română, Filiala Iași, în parteneriat cu Universitatea de Nord din Baia Mare, cu lucrarea Mythical-political structures in Post-communist Romania.

29-30 iunie 2012: Participare la Workshop-ul Reforme ale cercetării românești – soluții reale la probleme actuale, desfășurat în cadrul Proiectului POSDRU 89/1.5/ID56815 „Societatea bazată pe cunoaștere – cercetări, dezbateri, perspective, derulat de către Academia Română, Filiala Iași, în parteneriat cu Universitatea de Nord din Baia Mare.

3-4 iunie 2012: Organizator și participant la Secțiunea „Teorie și acțiune politică în spațiul românesc”, desfășurată sub egida Facultății de Științe Politice și Administrative în cadrul Conferinței Naționale Anuale a Universității „Petre Andrei” din Iași, cu lucrarea Fantasma non-ideologicului. Patru specii ale populismului intelectual.

26 aprilie 2012: Organizator al Dezbaterii Decreței în Epoca de Aur, organizată de Editura Polirom și Facultatea de Științe Politice și Administrative a Universității „Petre Andrei” din Iași, cu participarea criticului literar Daniel Cristea-Enache și a scriitorilor Dan Lungu și Lucian Dan Teodorovici.

9 martie 2012: Moderator al Dezbaterii Noua clasă politică și relansarea României, organizată de Facultatea de Științe Politice și Administrative a Universității „Petre Andrei” din Iași, cu participarea fostului Consilier prezidențial și ex-Ministru al Muncii Sebastian Lăzăroiu.

25 februarie 2012: Participare la Sesiunea Științifică „De la criza democrației la democrația crizei”, organizată de Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” al Academiei Române, Filiala Iași, cu lucrarea Intelectualii publici și criza democrației. O analiză ideologică.

16 decembrie 2011: Participare la Workshop-ul „Democrație și democratizare”, desfășurat în cadrul Proiectului POSDRU 89/1.5/ID56815 „Societatea bazată pe cunoaștere – cercetări, dezbateri, perspective, derulat de către Academia Română, Filiala Iași, în parteneriat cu Universitatea de Nord din Baia Mare, și organizat la Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” al Academiei Române, Filiala Iași, cu lucrarea Ideologie și cultură politică în contextul democratizării postcomuniste.

9 decembrie 2011: Organizator al și participant la Colocviul Național „Dimitrie Gusti și Petre Andrei în gândirea social-politică românească”, organizat de Universitatea „Petre Andrei” din Iași, cu lucrarea Intelectuali și opțiuni ideologice în perioada interbelică.

30 noiembrie – 4 decembrie 2011: Participare la Conferința Internațională „Rethinking the Politics for the Knowledge Based Society”, organizată în cadrul Proiectului POSDRU 89/1.5/ID56815 „Societatea bazată pe cunoaștere – cercetări, dezbateri, perspective, derulat de către Academia Română, Filiala Iași, în parteneriat cu Universitatea de Nord din Baia Mare, cu lucrarea Ideology and knowledge from a theoretical-political perspective.

29 noiembrie 2011: Participare la Workshop-ul „Socialism și liberalism”, desfășurat în cadrul Proiectului POSDRU 89/1.5/ID56815 „Societatea bazată pe cunoaștere – cercetări, dezbateri, perspective, derulat de către Academia Română, Filiala Iași, în parteneriat cu Universitatea de Nord din Baia Mare, și organizat la Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” al Academiei Române, Filiala Iași, cu lucrarea Socialism și liberalism: între ideologie și fantasme politice.

22 noiembrie 2011: Participant, ca invitat special, la Conferința „Este monarhia o soluție pentru România?”, organizată de Liga Studenților Universității „Petre Andrei” din Iași și revista UPA News, cu intervenția Între revenirea la monarhie și reforma republicii.

3 noiembrie 2011: Participare la Conferința Internațională „Migration. New Dimensions of An Old Phenomenon”, organizată de Universitatea „Petre Andrei” din Iași în parteneriat cu Deutches Kultuzentrum Iași și Revista „Sfera Politicii”, cu lucrarea Ideological orientations of Romanian immigrants from Italy.

27 – 30 octombrie 2011: Participare, ca Chair al Sesiunii de Filosofie și Teorie Politică, la Conferința Internațională „Significance and Interpretation Within the Knowledge Based Society”, organizată în cadrul Proiectului POSDRU 89/1.5/ID56815 „Societatea bazată pe cunoaștere – cercetări, dezbateri, perspective, derulat de către Academia Română, Filiala Iași, în parteneriat cu Universitatea de Nord din Baia Mare, cu lucrarea Populism as democratic anti-proceduralism. An ideological interpretation.

21 octombrie 2011: Participare la Workshop-ul „Idei și ideologii social-politice”, desfășurat în cadrul Proiectului POSDRU 89/1.5/ID56815 „Societatea bazată pe cunoaștere – cercetări, dezbateri, perspective, derulat de către Academia Română, Filiala Iași, în parteneriat cu Universitatea de Nord din Baia Mare, și organizat la Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” al Academiei Române, Filiala Iași, cu lucrarea Populismul ca ideologie trans-doctrinară.

14 – 15 octombrie 2011: participare la Seminarul Internațional Penser l’Europe, ediția a X-a, cu tema „Cum va arăta Europa peste 50 de ani ?”, organizat de Academia Română, La Fondation Nationale pour la Science et l’Art (FNSA), L’Institut de France, L’Institut Français de Relations Internationales (IFRI), L’Académie Royale de Langue et de Littérature Françaises de Belgique, L’Académie Royale de Science Economiques et Financières de l’Espagne, L’Académie Royale des Docteurs de Barcelone, în colaborare cu Autoritatea Națională de Cercetare în Învățământul Superior și Universitatea „Petre Andrei” din Iași,  desfășurat în Aula Magna a Academiei Române.

18 septembrie 2011: Participare la Workshop-ul „Idealism și realism în teoria politică”, desfășurat în cadrul Proiectului POSDRU 89/1.5/ID56815 „Societatea bazată pe cunoaștere – cercetări, dezbateri, perspective, derulat de către Academia Română, Filiala Iași, în parteneriat cu Universitatea de Nord din Baia Mare, și organizat la Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” al Academiei Române, Filiala Iași, cu lucrarea Concept și realitate politică. Cazul ideologiei.

30 iunie 2011: Organizator și participant la Sesiunea Științifică Națională „Științele socio-umane și provocările societății contemporane”, realizată de Universitatea „Petre Andrei” din Iași și Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” al Academiei Române, Filiala Iași, cu lucrarea Aspecte ideologice în sociologia politică a lui Petre Andrei.

10-12 iunie 2011: Participare la Workshop-ul Perspective actuale privind cercetarea românească și europeană, desfășurat în cadrul Proiectului POSDRU 89/1.5/ID56815 „Societatea bazată pe cunoaștere – cercetări, dezbateri, perspective, derulat de către Academia Română, Filiala Iași, în parteneriat cu Universitatea de Nord din Baia Mare.

3-4 iunie 2011: Participare la Ediția a XIX-a a Sesiunii Anuale de Comunicări științifice la nivel național „Dimensiuni contemporane ale dezvoltării. Fundalul românesc al sincronizării europene”, la Secțiunea Teorie și acțiune politică în spațiul românesc, cu lucrarea Cum funcționează partidele politice. Simptome ale dezorganizării.

27 mai 2011: Participare la Conferința Națională Dezvoltarea Moldovei: oportunități și provocări, organizată de Comitetul Național pentru Dezvoltare al Senatului României și desfășurată în Aula Filialei Iași a Academiei Române.

19 mai 2011: Organizator și participant la Workshop-ul cu tema „Standarde de excelență în publicațiile academice”, realizat de Facultatea de Științe Politice și Administrative a Universității „Petre Andrei” din Iași, în parteneriat cu Revista „Transilvania” și Centrul Cultural Interetnic „Transilvania” din Sibiu.

5-7 mai 2011: Participare la Conferința Națională cu Participare Internațională Democratizare, descentralizare și asistență socială – prezent și viitor, organizată de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, cu prezentarea lucrării Elemente ideologice în contextul procesului de democratizare.

3-4 mai 2011: Participare la Conferința Națională Totalitarismul, de la origini la consecințe, organizată de Universitatea „Petre Andrei” din Iași și Deutsches Kulturzentrum Iași, în parteneriat cu Centrul de Investigare a Crimelor Comunismului din România, Revista „Sfera Politicii” și Revista „Observator Cultural”, cu prezentarea lucrării Povestire din Donbas. Cazul Maria Asembrener.

27 aprilie 2011: Participare la lucrările Consorțiului de validare a calificărilor din domeniul de studii universitare de licență „Științe Politice” și „Relații Internaționale și Studii Europene”, desfășurate în cadrul Proiectului POSDRU nr. 2/1.2./S/2 Dezvoltarea unui sistem operațional al calificărilor din învățământul superior din România.

7-8 aprilie 2011: Organizator și Coordonator al Colocviului Național Presa și ideologia: o istorie culturală, organizat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, Universitatea „Petre Andrei” din Iași, Centrul de Excelență în Studiului Imaginii (Universitatea București) și Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” al Academiei Române, cu prezentarea lucrării Rolul ideologic al presei. O perspectivă non-marxistă.

21 martie 2011: Keynote Speaker în cadrul EMUNI Student Research Multi-Conference Innovation and Employability – The Universities Challenge, organizată de Emuni University, Beirut Arab University, Notre Dame University, Saint Joseph University, CNRS și Universitatea „Petre Andrei” din Iași, cu susținerea lucrării The University and the Knowledge-Based Society. An Ideological Analysis.

16 martie 2011: Organizator și moderator al Conferinței Ultima Arcadie și Iașul crepuscular, susținută la Universitatea „Petre Andrei” din Iași de Angelo Mitchievici, Directorului Departamentului „Ideologie și Cultură” din cadrul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc.

2 martie 2011: Organizator al și participant la Conferința De ce trebuie condamnat comunismul?, susținută la Universitatea „Petre Andrei” din Iași de istoricul Marius Oprea, Președintele Centrului de Investigare a Crimelor Comunismului din România.

15 decembrie 2010: Organizator și Coordonator al Work-shop-ului „Jurnalismul radio și de televiziune”, desfășurat în cadrul Zilelor ALECART, în contextul parteneriatului dintre Universitatea „Petre Andrei” din Iași, Colegiul Național Iași, Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava și Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni.

9-12 decembrie 2010: Participare la Conferința Internațională Knowledge and Action, organizată de Academia Română, Filiala Iași, în parteneriat cu Universitatea de Nord din Baia-Mare în cadrul Proiectului “Societatea bazată pe cunoaștere – cercetări, dezbateri, perspective”, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României din Fondul Social European Prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ID 56815, cu lucrarea “Ideology and Rationality in the Context of Political Action”.

7 decembrie 2010: Organizator al Dezbaterii intitulate Performanță academică și dialog interetnic în presa culturală de astăzi, desfășurată în parteneriat de Universitatea „Petre Andrei” din Iași și Centrul Cultural Interetnic „Transilvania” Sibiu, editor al Revistei „Transilvania”.

22 noiembrie 2010: Organizator și moderator al Conferinței Naționale Mass-media și democrația în România postcomunstă, organizată de Facultatea de Științe Politice și Administrative a Universității „Petre Andrei” din Iași în parteneriat cu Revista „Sfera Politicii”.

15 noiembrie 2010: Organizator și Coordonator al Work-shop-ului „Literatura și speciile jurnalistice”, desfășurat la Universitatea „Petre Andrei” din Iași în contextul parteneriatului dintre această instituție, Colegiul Național Iași, Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași și Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava.

4 noiembrie 2010: susținerea Conferinței „Intelectualul critic Nicolae Steinhardt în epoca totalitarismului”, în cadrul lansării primelor 7 volume apărute în Seria de Autor „Nicolae Steinhardt”, inițiată de Editura Polirom Iași, eveniment organizat în parteneriat cu Universitatea „Al.I. Cuza” Iași.

19 octombrie 2010: Organizator al Conferinței Evenimentele din decembrie `89 în context internațional, susținută de Anelli Ute Gabanyi, cercetător la German Institute for International and Security Issues Berlin, la Universitatea „Petre Andrei” din Iași.

15 octombrie 2010: Participare la Conferința Europe, What Next? Economic Solutions of the Left, susținută de Gerhard Schroeder la Institutul “Ovidiu Șincai” din București.

6-9 octombrie 2010: Organizator al și participant la Conferința Internațională The Limits of the Knowledge Society, organizată de Academia Română, Filiala Iași, în cadrul Proiectului “Societatea bazată pe cunoaștere – cercetări, dezbateri, perspective”, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ID 56815, cu lucrarea “An Ideological Analysis of the Knowledge-Based Society”.

16-17 septembrie 2010: Participare la cea de-a XXV-a ediţie a Zilelor Academice Ieşene, organizată de Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” al Academiei Române, Filiala Iaşi, Sesiunea Ştiinţifică Idei şi valori perene în ştiinţele socio-umane, Secţiunea Filosofie B, „Teorii social-politice”, cu lucrarea „Ideologia şi incluziunea democratică”.

4 iunie 2010: Participare la cea de a XVIII-a ediţie a Sesiunii Anuale de Comunicări Ştiinţifice a Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi, intitulată Dimensiuni contemporane ale dezvoltării. Fundalul românesc al sincronizării europene, la SecţiuneaTeorie şi acţiune politică în spaţiul românesc, cu lucrarea „O analiză ideologică a incluziunii democratice”.

3-4 iunie 2010: Lector în cadrul Seminarului Internaţional TAIEX, intitulat Social Inclusion and Fight Against Poverty in the North-East Region of Romania, RTP 41274, organizat de Asistenţa Tehnică a Comisiei Europene şi Instrumentul de Schimb de Informaţii (TAIEX), în parteneriat cu Facultatea de Asistenţă Socială şi Sociologie din cadrul Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi, cu prelegerea „Community Social Inclusion Patterns”.

7 mai 2010: Participare la Conferinţa-Dezbatere „Law & Religion: Interpretation and Constitutional Questions”, susţinută şi moderată de Professor Ph.D. Frank S. Ravitch, de la College of Law, Michigan State University şi organizată de Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi.

23 aprilie 2010: Participare la Conferinţa-Dezbatere „Reforma legislativă penală”, organizată de Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi.

16 aprilie 2010: Organizator şi participant la Conferinţa-Dezbatere „Mai este astăzi cultura o formă de libertate? Despre memorie, valori şi identitate în România contemporană”, susţinută de istoricul Marius Oprea şi Redacţia Revistei Observator Cultural, în parteneriat cu Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi.

31 martie 2010: Organizator şi participant la Dezbaterea Regională „Implicarea cetăţenilor pentru o bună guvernare”, organizată de Centrul de Resurse Juridice Bucureşti în cadrul Proiectului Dezvoltarea capacităţii ONG-urilor locale de monitorizare anticorupţie, derulat cu sprijinul financiar al Trust for Civil Society şi desfăşurată în parteneriat cu Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi.

27-28 noiembrie 2009: Participare la Forumul Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare şi Incluziune Socială, Regiunea Nord-Est, organizat în cadrul Proiectului cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi coordonat sub egida Fundaţiei Academice „Petre Andrei” Iaşi.

23-24 octombrie 2008: Participare la Conferinţa Internaţională Replies of Philosophy to the Nowadays Problems of Science, organizată de Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” al Academiei Române

28-29 iunie 2007: Participare la Conferinţa Internaţională Globalisation, Conflicts and the Experiences of Localities, organizată de Research Committee on Social Classes and Social Movements (RC47) din cadrul International Sociological Association şi Facultatea de Sociologie a Universităţii “La Sapienza”, Roma, Italia.

24-28 ianuarie 2007: Participare la Sesiunea de pregătire “Instrumente de monitorizare anti-corupţie. Cum putem monitoriza administraţia publică locală?”, desfăşurată în cadrul proiectului Dezvoltarea capacităţii de luptă împotriva corupţiei a organizaţiilor neguvernamentale locale, finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare Societatea Civilă 2004, numărul 2004/016-772.01.02/03/DEM14, Sinaia.

11-14 ianuarie 2007: Participare la Sesiunea de pregătire “Corupţia în administraţia publică şi corupţia politică. Ce este şi cum poate fi combătută?”, desfăşurată în cadrul proiectului Dezvoltarea capacităţii de luptă împotriva corupţiei a organizaţiilor neguvernamentale locale, finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare Societatea Civilă 2004, numărul 2004/016-772.01.02/03/DEM14, Bucureşti.

21 iunie 2005: Participare la workshop-ul cu tema Surse de eroare în sondarea opiniei publice. Influenţe şi consecinţe, organizat de Centrul de Cercetări Sociale al Fundaţiei Academice “Petre Andrei” din Iaşi.

9-13 august 2002: Participare la workshop-ul cu tema Carenţe de mentalitate şi disfuncţii  instituţionale, organizat de Universitatea din Bucureşti şi Asociaţia Română de Studii Politice Aplicate, Soveja.

26-28 aprilie 2002: Participare la Conferinţa Naţională Cultură politică şi instituţii. Problema înapoierii instituţionale în România postcomunistă, organizată de Universitatea din Bucureşti şi Asociaţia Română de Studii Politice Aplicate, Târgu-Neamţ.

6-7 noiembrie 2001: Participare la Seminarul Internaţional Populism, demagogie şi realism politic, organizat de “Konrad Adenauer” Stiftung şi Fundaţia Academică „A.D. Xenopol”, Iaşi.

28-29 iunie 2001: Participare la Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice Teorie politică şi acţiune socială, organizată de Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii „Petre Andrei”, Iaşi.

5 mai 2000: admis la Scholarship and the Free Society Summer Seminar , organizat de Virginia University, Charlottesville, USA, ca bursier al Institute for Human Studies din cadrul George Mason University, Arlington, USA.

6-7 octombrie 2000: Participare la Simpozionul Naţional Identitate şi istorie, organizat de Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iaşi, în cadrul ediţiei a XV-a a Zilelor Academice Ieşene, Iaşi.

19-20 iunie 2000: Participare la Seminarul Internaţional Globalizare şi responsabilitate socială, organizat de World Center University şi „Friederich Ebert” Stiftung, Centrul Cultural German Iaşi.

18-20 mai 2000: Participare la Simpozionul Internaţional Istoria şi Teoria Relaţiilor Internaţionale, organizat de Centrul pentru Studiul Relaţiilor Internaţionale din cadrul Universităţii „Petre Andrei” şi „Friederich Ebert” Stiftung, Iaşi.

Iunie 1999: Admis la Şcoala de Vară de la Tescani, organizată sub titlul Cum va arăta viitorul? Modernitate, religii şi ideologii, coordonată de Andrei Pleşu şi H.-R. Patapievici.

noiembrie 1998: Participare la Simpozionul Naţional de Filosofie Kairos, Sighişoara

octombrie 1998: Participare la Simpozionul Naţional de Psihologie Psihologia secolului XXI, organizat de Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi.

 

 

LISTA CĂRȚILOR, STUDIILOR, ARTICOLELOR ȘI RECENZIILOR PUBLICATE

În calitate de inițiator și coordonator al Colecției de științe sociale și politice Colloquium a Editurii Adenium din Iași (în perioada 2014-2016), am asigurat publicarea următoarelor 13 volume:

-          Pierre Manent, Musulmanii, obstacolul inedit. Situația Franței;

-          Sergiu Gherghina, Mihail Chiru (editori), Perspective românești asupra politicilor europene. Programele electorale ale partidelor românești la alegerile europene din 2014;

-          Antonio Momoc, Comunicarea 2.0. New Media, participare și populism;

-          Ciprian Bogdan, Sergiu Mișcoiu (coordonatori), Ideologii politice. O scurtă incursiune în gândirea politică modernă și contemporană;

-          Radu Carp, Dreptul public, perspectiva comparată și analiza politică. O intersecție necesară;

-          Alexandru Radu, Civilizația română modernă neîmplinită. Un eseu post-lovinescian;

-          Vasile Brașovanu, Calitatea democrației și cultura politică în România;

-          Corina Barbaros, Comunicarea politică. Construirea spectacolului politic, a opiniei publice și a agendei publice;

-          Ciprian Nițu, Cosmopolitismul. Către o nouă paradigmă în teoria politică;

-          Matei Demetrescu, Codrin Tăut, Guvernamentalitatea. Forme și tehnici ale puterii în Occident;

-          Emanuel Copilaș, Incursiuni în istoria politică și intelectuală a secolului XX;

-          Gabriela Goudenhooft, Legitimitatea. Ritualuri ale legalității și autoritate discursivă;

-          Corina Barbaros, Marketingul politic. Repere teoretice și strategii de acțiune;

-          Roxana-Alina Petraru, Minoritățile în context legislativ internațional;

-          Dragoș Dragoman, Naționalismul. Identitatea etnoculturală și proiectul elitelor;

-          Dorina Țicu, Politicile publice. Raționalitate și decizie în spațiul administrativ;

-          Teodora Prelipcean, Utopia. Imaginarul social între proiecție și realitate.

Cărți de autor (4):

2014: Daniel Șandru, Ipostaze ale ideologiei în teoria politică (Prefață de Dan Pavel), Editura Polirom, Iași, ISBN 978-973-46-4431-5 – Premiul Revistei Transilvania pentru Teorie Politică în 2014.

 2011: Daniel Șandru, Teorie politică și ideologie (curs universitar), Editura Institutul European, Iași, ISBN 978-973-611-773-2.

2010: Daniel Șandru, Sub semnul paradoxului cotidian (publicistică, Prefață de Liviu Antonesei), Editura Institutul European, Iași, ISBN 978-973-611-714-5 – volum selectat în Topul celor mai bune cărți ale anului 2010, categoria Publicistică, de către juriile revistelor Orizont din Timișoara și, respectiv, Cultura din București.

2010, 2009: Daniel Șandru, Reinventarea ideologiei, Editura Institutul European, Iaşi, ISBN 978-973-611-656-8 – lucrare selectată pentru finanțare, în anul 2010, de către Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, laureată a Premiului „Lumea de mâine” acordat unui tânăr cercetător în domeniul Științelor Politice de către revista „Sfera Politicii” pentru anul 2010, laureată a Premiului Revistei Transilvania pentru Filosofie Politică și a Premiului „Ion Petrovici” al Academiei Române. Lucrarea este recenzată după cum urmează:

 

Volume în coautorat (1):

2001: Doru Tompea, Daniel Șandru, Tudor Pitulac, Concepte și modele în știința politică, Editura Cantes, Iași, ISBN 973-8173-13-2

Coordonator volume (9):

2016: Daniel Șandru, Alexandru Muraru (editori), Anul Regal. Jurnalul Jubileului de 150 de ani de la fondarea Casei Regale a României, Editura Adenium, Iași, ISBN 978-606-742-180-4.

2015: Irina Frasin, Daniel Șandru (coordonatori), Repere ale comunicării interculturale, Editura Pro Universitaria, București, ISBN 978-606-26-0359-5.

2015: Mioara Anton, Bogdan Crețu, Daniel Șandru (coordonatori), Cuvintele puterii. Literatură, intelectuali și ideologie în România comunistă, Editura Institutul European, Iași, ISBN 978-606-24-0109-2.

2013: Sorin Bocancea, Daniel Șandru (coordonatori), Zece exerciții de „inginerie constituțională”, Editura Institutul European, Iași, ISBN 978-606-24-0002-6.

2013: Daniel Șandru, Sorin Bocancea (coordonatori), Mass-media și democrația în România postcomunistă, ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Institutul European, Iași, ISBN 978-973-611-988-0.

2012: Doru Tompea, Daniel Șandru (coordonatori), Dimensiuni social-politice ale operei lui Petre Andrei, Editura Academiei Române, București, ISBN 978-973-27-2251-0.

2012: Cristian Bocancea, Daniel Șandru (coordonatori), Sinteze de știință politică. Studii tematice pentru examenul de licență, Editura Institutul European, Iași, ISBN 978-973-611-850-0.

 2011: Sorin Bocancea, Daniel Șandru (coordonatori), Totalitarismul. De la origini la consecințe, Editura Institutul European, Iași, ISBN 978-973-611-742-8.

2011: Daniel Șandru, Sorin Bocancea (coordonatori), Mass-media și democrația în România postcomunistă, ediția I, volum publicat în cadrul Proiectului Societatea bazată pe cunoaștere – cercetări, dezbateri, perspective ID 56815, Editura Institutul European, Iași, ISBN 978-973-611-785-5.

Capitole / studii în volume colective (30):

2018: Tentația autoritarismului. Câteva repere pentru analiza populismului din România contemporană, în Emanuel Copilaș (coordonator), Resurgența ideologiilor nedemocratice în România contemporană: volum dedicat profesorului Michael Shafir la împlinirea vârstei de 75 de ani, în curs de apariție la Editura Tritonic, București.

2018: Foreword la volumul The Disintegration of the Human in War and in the Arts, în curs de apariție la Editura Complexului Muzeal Național „Moldova” din Iași.

2018: Introducere la Sorin Iftimi, Misiuni diplomatice în România (1916-1918), Editura DAR Development Publishing, București, ISBN 978-606-94409-7-1.

2016: Ideologie, în George Neamțu (coordonator), Enciclopedia asistenței sociale, Editura Polirom, Iași, ISBN 978-973-46-4439-1, pp. 452-456.

 2016: Mass-media, în George Neamțu (coordonator), Enciclopedia asistenței sociale, Editura Polirom, Iași, ISBN 978-973-46-4439-1, pp. 551-553.

 2016: Monarhia Română și virtutea moderației, în Daniel Șandru, Alexandru Muraru (editori), Anul Regal. Jurnalul Jubileului de 150 de ani de la fondarea Casei Regale a României, Editura Adenium, Iași, ISBN 978-606-742-180-4, pp. 329-337.

2015: Populismul: complexitate conceptuală și expresie fenomenală, Prefață la Cas Mudde, Rovira Cristobal Kaltwasser (coord.), Populismul în Europa și în cele două Americi. Amenințare sau remediu pentru democrație?, Editura Institutul European, Iași, ISBN 978-606-24-0117-7.

 2015: „Matricea” ideologică a comunicării interculturale, în Irina Frasin, Daniel Șandru (coordonatori), Repere ale comunicării interculturale, Editura Pro Universitaria, București, ISBN 978-606-26-0359-5, pp. 13-32.

 2015: Puterea cuvintelor: despre relația intelectualilor cu ideologia, de la comunism la postcomunism, în Mioara Anton, Bogdan Crețu, Daniel Șandru (coordonatori), Cuvintele puterii. Literatură, intelectuali și ideologie în România comunistă, Editura Institutul European, Iași, ISBN 978-606-24-0109-2, pp. 299-320.

 2014: Rolul elitelor politice în procesul de democratizare, în Sergiu Gherghina, Sergiu Mișcoiu (editori), Democratizare și consolidare democratică în Europa Centrală și de Est, Editura Institutul European, ISBN 978-606-24-0067-5, pp. 97-120.

 2013: Petre Andrei. On a Different Manner of Understanding Politics in the Interwar Period, Foreword to Petre Andrei, Fascism, Institutul European Iasi Publishing House, ISBN 978-606-24-0022-4.

 2013: Ideological components of populism, în Sergiu Gherghina, Sergiu Mișcoiu, Sorina Soare (eds.), Contemporary Populism: A Controversial Concept and Its Diverse Forms, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, ISBN (10) 1-4438-4869-7, ISBN (13) 978-1-4438-4869-5, pp. 53-84.

 2013: Exerciții de „inginerie constituțională”: ce fel de regim politic?, în Sorin Bocancea (coordonator), Constituția României. Opinii esențiale pentru legea fundamentală, Editura Institutul European, Iași, ISBN 978-973-611-990-3.

 2013: Exerciții de „inginerie constituțională”: problema referendumului, în Sorin Bocancea (coordonator), Constituția României. Opinii esențiale pentru legea fundamentală, Editura Institutul European, Iași, ISBN 978-973-611-990-3.

 2013: Exerciții de „inginerie constituțională”: problema drepturilor, în Sorin Bocancea (coordonator), Constituția României. Opinii esențiale pentru legea fundamentală, Editura Institutul European, Iași, ISBN 978-973-611-990-3.

 2013: Populism as democratic anti-proceduralism. An ideological interpretation, în Cornelia Gășpărel, Daniela Dunca (editori), Significance and Interpretation Within the Knowledge Based Society, Editura Institutul European, ISBN 978-973-611-894-4, pp. 167-180.

 2012: Între libertatea negativă și libertatea pozitivă: un act de practică democratică, Prefață la Petru Frăsilă, Violarea libertăţii de exprimare, Editura Institutul European, Iași, ISBN: 978-973-611-909-5.

2012: An ideological analysis of the knowledge-based society, în Irina Frasin, Codrin Dinu Vasiliu (editors), Limits of knowledge society, Editura Institutul European, Iași, ISBN 978-973-611-831-9, pp. 179-200.

 2012: Democrație și cultură politică, capitol în Cristian Bocancea, Daniel Șandru (coordonatori), Sinteze de știință politică. Studii tematice pentru examenul de licență, Editura Institutul European, Iași, ISBN 978-973-611-850-0, pp. 89-120.

 2012: Concepte și teorii fundamentale în știința politică, capitol în Cristian Bocancea, Daniel Șandru (coordonatori), Sinteze de știință politică. Studii tematice pentru examenul de licență, Editura Institutul European, Iași, ISBN 978-973-611-850-0, pp. 15-46.

 2012: Ideology and rationality in the context of political action, în Daniela Dunca, Cornelia Gășpărel (editors), Knowledge and Action within the Knowledge Based Society. Social and Political Philosophy, Ethics, Psychology and Educational Sciences, Editura Institutul European, Iași, ISBN 978-973-611-806-7.

 2012: Componente ideologice ale populismului, capitol în Sergiu Gherghina, Sergiu Mișcoiu, Sorina Soare (editori), Populismul contemporan. Un concept controversat și formele sale diverse, Editura Institutul European, Iași, ISBN 978-973-611-824-1.

 2011: Repere ideologice ale democrației liberale, Postfață la Vasile Pleșca, Democrația liberală în dezbateri contemporane, lucrare realizată în cadrul Proiectului Societatea bazată pe cunoaștere – cercetări, dezbateri, perspective ID 56815, Editura Institutul European, Iași, ISBN: 978-973-611-789-3.

 2011: Ideologia, capitol în Eugen Huzum (coord.), Concepte și teorii social-politice, lucrare realizată în cadrul Proiectului Societatea bazată pe cunoaștere – cercetări, dezbateri, perspective ID 56815, Editura Institutul European, Iași, ISBN 978-963-611-805-0, pp. 163-192.

 2011: Sănătatea organizațională în context stasiologic: partidele politice, capitol în Eugen Avram (coord.) Psihologia sănătății organizaționale, Editura Universitară, București, ISBN 978-973-749-949-3.

 2005: Democratizare şi valori politice în România postcomunistă, în Alexandru Zub, Adrian Cioflâncă (editori), Cultură politică şi politici culturale în România modernă, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, ISBN: 973-703-126-1 – volum apărut sub egida Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” al Academiei Române cu ocazia celui de-al XX-lea Congres Internaţional de Ştiinţe Istorice, Sydney, Australia (http://searchworks.stanford.edu/view/6738036 ).

 2002: Structuri formale şi informale în administraţia publică din România (coautor), în Adrian-Paul Iliescu (coordonator), Mentalităţi şi instituţii. Carenţe de mentalitate şi înapoiere instituţională în România modernă, Editura Ars Docendi a Universităţii din Bucureşti, ISBN: 973-558-069-1.

2002: Disfuncţii instituţionale din perspectiva sistemului administrativ (coautor), în Adrian-Paul Iliescu (coordonator), Mentalităţi şi instituţii. Carenţe de mentalitate şi înapoiere instituţională în România modernă, Editura Ars Docendi a Universităţii din Bucureşti, ISBN: 973-558-069-1.

 2002: Global Politics. Beyond the Nation-State?, în Al. Zub, Adrian Cioflâncă (editori), Globalism şi dileme identitare. Perspective româneşti, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, ISBN: 9738243408 (Cf. Stanford University, California -  http://searchworks.stanford.edu/view/5052248) – volum apărut sub egida Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” al Academiei Române cu ocazia celui de-al XIX-lea Congres Internaţional de Ştiinţe Istorice, Oslo, Norvegia.

 2001: Democratizare şi demagogie în România postcomunistă (coautor), în C. Turliuc, Al. Zub (editori), Populism, demagogie şi realism politic, Editura Dosoftei, Iaşi, ISBN: 973-9135-98-6.

 

 Studii și articole publicate în reviste (44):

2018: Iașul sub povara refugiului. Tragedia războiului în memorii și însemnări zilnice (1916-1918), în Polis, revistă de științe politice indexată CEEOL și DOAJ, Vol. VI, Nr. 4 (22), Serie nouă, septembrie-noiembrie 2018, ISSN 12219762 pp. 39-64.

2018: Cum ne-am petrecut Centenarul, în Sinteza, revistă de cultură și gândire strategică, Nr. 58, pp. 100-102.

2018: Iluzii și mituri intelectuale în spațiul social postcomunist, în Sinteza, revistă de cultură și gândire strategică, Nr. 56, pp. 75-77.

2017: Cea mai pregnantă caracteristică a personalității lui Orbán este cinismul, interviu cu Paul Lendvai, în Polis, revistă de științe politice indexată CEEOL și DOAJ, Vol. V, Nr. 4 (18), Serie nouă, septembrie-noiembrie 2017 (http://revistapolis.ro/interviu-paul-lendvai-cea-mai-pregnanta-caracteristica-personalitatii-lui-orban-este-cinismul/).

2016: Spațiul public românesc și diluarea extremismului în populism, în Sinteza, mai 2016.

2016: Politică și marginalitate ideatică. Deficitul ideologic la nivel partidist, în Sinteza, aprilie 2016.

 2014: Il populismo e i suoi nessi ideologici, în Trasgressioni, Rivista Quadrimestrale di Cultura Politica, Direttore Risponsabil Marco Tarchi, Anno XXIX, N. 1-2, Gennaio-Agosto 2014, ISSN 0394-1418, pp. 81-104.

 2012: Ideologie și cultură politică în contextul democratizării postcomuniste, în Symposion, Revistă de Ştiinţe Sociale, editată de Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gheorghe Zane” al Academiei Române, tomul X, nr. 2 (20), Editura Academiei Române, ISSN: 1584-174X, pp. 597-612.

2012: Public intellectuals and the crisis of democracy. An ideological analysis, în Anuarul Universității „Petre Andrei” din Iași, Fascicula Drept, Științe Economice, Științe Politice, Tomul 8 / Decembrie, Editura Lumen, Iași, pp. 217-224, publicație indexată BDI în Index Copernicus, IDEEAS, REPEC, SOCIONET, ECONPAPER, CEEOL, ISSN 2248-1079.

 2012: Dimensiuni social-politice ale operei lui Petre Andrei, în Transilvania, publicație editată de Centrul Cultural Interetnic Transilvania din Sibiu, cotată CNCSIS B+ și indexată în Baza de Date Internaționale SCOPUS, nr. 11-12, ISSN 02550539.

 2012: The conceptual reconsideration of ideology in the framework of political philosophy, in Balkan Journal of Philosophy, Vol. 4, Issue 2, 2012, pp. 239-245.

2012: Ideology and knowledge from a theoretical-political perspective, in European Journal of Science and Theology, publicație indexată ISI: Arts and Humanities Citation Index (A&HCI), Sience Citation Index Expanded (SCIE), Web of Science by ISI Thomson Reuters, Scopus by Elsevier Bibliographic Databases, September 2012, Vol. 8, No. 3, pp. 247-254.

2012: Public intellectuals, ideological options, and ‘political religions’. The case of interwar Romania, în Transilvania, publicație editată de Centrul Cultural Interetnic Transilvania din Sibiu, cotată CNCSIS B+ și indexată în Baza de Date Internaționale SCOPUS, nr. 8, ISSN 02550539.

 2012: Ideology, from concept to the political reality, în Sfera Politicii, revistă lunară de ştiinţe politice editată de Institutul de Cercetări Politice şi Economice şi Fundaţia „Societatea Civilă”, cotată CNCSIS B+ și indexată în Bazele de Date Internaționale ale International Political Science Association, Central and Eastern European Online Library, Index Copernicus, Directory of Open Access Journals, EBSCO și ProQuest, nr. 169 / mai-iunie, ISSN: 1221-6720, pp. 93-99.

 2012: The critical-ideological analysis and the issue of utopia, în Transilvania, publicație editată de Centrul Cultural Interetnic Transilvania din Sibiu, cotată CNCSIS B+ și indexată în Baza de Date Internaționale SCOPUS, nr. 3, ISSN 02550539.

2011: The ideological foundations of the public services, în Anuarul Universității „Petre Andrei” din Iași, Fascicula Drept, Științe Economice, Științe Politice, Tomul 8 / Decembrie, Editura Lumen, Iași, pp. 261-271, publicație indexată BDI în Index Copernicus, IDEEAS, REPEC, SOCIONET, ECONPAPER, CEEOL, ISSN 2248-1079.

 2011: Povestire din Donbas. Cazul Maria Așembrener,  în Sfera Politicii, revistă lunară de ştiinţe politice editată de Institutul de Cercetări Politice şi Economice şi Fundaţia „Societatea Civilă”, cotată CNCSIS B+ și indexată în Bazele de Date Internaționale ale International Political Science Association, Central and Eastern European Online Library și, respectiv, Index Copernicus, nr. 160, ISSN: 1221-6720.

 2011: The University and the Knowledge-Based Society. An Ideological Analysis, in Innovation and Employability – The Universities Challenge, Proceedings of the 3rd EMUNI Research Souk the Euro-Mediterranean Student Research Multi-Conference, ISBN 978-961-6805-04-9, pp. 1055-1061.

 2011: Partidele politice și ideologia democratică, în Transilvania, publicație editată de Centrul Cultural Interetnic Transilvania din Sibiu, cotată CNCSIS B+ și indexată în Baza de Date Internaționale SCOPUS, nr. 1, ISSN 02550539.

 2011: Mass-media și ideologia democratică în România postcomunistă, articol publicat ca editorial în Sfera Politicii, revistă lunară de ştiinţe politice editată de Institutul de Cercetări Politice şi Economice şi Fundaţia „Societatea Civilă”, cotată CNCSIS B+ și indexată în Bazele de Date Internaționale ale International Political Science Association, Central and Eastern European Online Library și, respectiv, Index Copernicus, nr. 155, ISSN: 1221-6720.

 2010: Ideologie și fantasme politice în contextul liberalismului contemporan, în Transilvania, publicație editată de Centrul Cultural Interetnic Transilvania din Sibiu, cotată CNCSIS B+ și indexată în Baza de Date Internaționale SCOPUS, nr. 4, ISSN 02550539, pp. 90-95.

 2010: The Ideological Foundations of Social Knowledge, în Logos & Episteme. An International Journal of Epistemology, Editura Institutul European, Iași, volume I, Issue 1, ISSN: 2069-0533.

 2009: Ideologia şi provocările teoriei politice contemporane, în Anuarul Universităţii “Petre Andrei” din Iaşi, Serie nouă, Tomul 4, Editura Institutul European, Iaşi, ISSN: 1454-4814.

 2009: Gândirea socială şi recuperarea postmodernă a ideologiei, în Revista de Cultură Timpul, anul X, nr. 121 (http://timpul.ro/magazines/76.pdf) şi nr. 122 (http://timpul.ro/magazines/77.pdf), ISSN: 1223-8597.

2008: Construcţia ideologică a spaţiului social, între individualism şi holism metodologic, în Anuarul Universităţii “Petre Andrei” din Iaşi, Ştiinţe Socioumane, Serie nouă, Tomul 3, Editura Institutul European, Iaşi, ISSN: 1454-4814.

 2008: Ideologie şi multiculturalism în contextul globalizării culturale, în Symposion, Revistă de Ştiinţe Sociale, editată de Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gheorghe Zane” al Academiei Române, nr. 2 (12), Editura Academiei Române, ISSN: 1584-174X – studiu realizat în cadrul grantului de cercetare al Academiei Române “Politica recunoaşterii şi dreptatea socială: multiculturalism vs. dreptate redistributivă?”.

 2008: Intelectualii şi canonul fundamentalismului politic la români, în Revista de Cultură Timpul, anul IX, nr. 118, ISSN: 1223-8597.

 2007: Liderii şi personalizarea vieţii politice în România postcomunistă, în Anuarul Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi, Serie nouă, tomul I, secţiunea Ştiinţe Politice, Editura Institutul European, Iaşi, ISSN: 1454-4814.

 2007: Romanian Coordinates of Migration to the European Union (coautor), lucrare publicată pe site-ul International Sociological Association (Research Committee on Social Classes and Social Movements – RC47), disponibilă la adresa on-linewww.isarc47.org/Pages/ISA%20RC47%20Conference/Files/Papers/Tompea-Sandru.pdf (15.12.2009)

 2005: Democraţia românească pe lungul drum al consolidării, în Sfera Politicii, revistă lunară de ştiinţe politice editată de Institutul de Cercetări Politice şi Economice şi Fundaţia „Societatea Civilă”, cotată CNCSIS B+ și indexată în Bazele de Date Internaționale ale International Political Science Association și, respectiv, Central and Eastern European Online Library, nr. 115, ISSN: 1221-6720.

 2005: Modele cognitive în analiza ideologiei, în Symposion, Revistă de Ştiinţe Sociale, editată de Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gheorghe Zane” al Academiei Române, nr. 2 (4), ISSN: 1584-174X.

 2003: Globalizare şi identitate din perspectiva postmodernităţii, în Symposion, Revistă de Ştiinţe Socio-Umane a Institutului de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” al Academiei Române, Filiala Iaşi, tomul I, nr. 1, ISSN: 1584-174X.

 2002: Globalizare şi istoricism, în revista de cultură Cronica, nr. 6-7

 2002: Actualitatea sociologiei politice a lui Petre Andrei, în revista de cultură Cronica, nr. 10.

 2001:Trecutul unei iluzii? Despre şcoala istoriei şi societatea românească, în revista de cultură Contrast, nr. 3, ISSN: 1582-3113.

 2000: Depăşirea metanaraţiunilor politice?, în Sfera Politicii, revistă lunară de ştiinţe politice editată de Institutul de Cercetări Politice şi Economice şi Fundaţia „Societatea Civilă”, cotată CNCSIS B+ și indexată în Bazele de Date Internaționale ale International Political Science Association și, respectiv, Central and Eastern European Online Library, anul VIII, nr. 86, ISSN: 1221-6720.

 2000: Globalizare şi identitate în orizont contemporan, în Xenopoliana, buletin ştiinţific al Fundaţiei Academice „A.D. Xenopol” din Iaşi. Nr, VIII, 1-4, ISSN: 1223-9941.

 1998: Filosofia ca ideologie, în revista de cultură Interferenţe, nr. 6.

 1998: De ce nu este Cioran filosof, în revista de cultură Interferenţe, nr. 5.

 1998: O analiză filosofică a gândirii europene, în revista de cultură Interferenţe, nr. 3.

 1997: Coordonatele raţional-politice ale democraţiei, în revista de cultură Dialog, nr. 2-3.

 1997: Naturalismul şi metodologia istoricistă, în revista de cultură Dialog, nr. 1.

 1996: Etic şi politic, în revista de cultură De ce?, nr. 3.

 1996: Libertatea ca deschidere spre ceilalţi, în revista de cultură De ce?, nr. 1.

 

 Recenzii științifice (7):

2018: Provocarea patriotismului lucid, recenzie la Ioan Stanomir, La Centenar. Recitind secolul României Mari, Editura Humanitas, București, 2018, publicată în Polis, revistă de științe politice indexată CEEOL și DOAJ, Vol. V, Nr. 4 (22), Serie nouă, septembrie-noiembrie 2018, ISSN 12219762 (http://revistapolis.ro/7572/).

2017: Despre direcțiile contemporane ale provocării populiste, recenzie la Jan-Werner Müller, Ce este populismul?, Editura Polirom, Iași, 2017, publicată în Polis, revistă de științe politice indexată CEEOL și DOAJ, Vol. V, Nr. 4 (18), Serie nouă, septembrie-noiembrie 2017 (http://revistapolis.ro/recenzie-despre-directiile-contemporane-ale-provocarii-populiste/).

 2013: Un manual al politicii reale, recenzie la Bruce Bueno de Mesquita, Alastair Smith, Manualul dictatorului. De ce să te porți rău e aproape întotdeauna o politică bună, Editura Polirom, Iași, 2012, publicată în Sfera Politicii, nr. 173. (http://www.sferapoliticii.ro/sfera/173/art24-Recenzie1.php).

2012: Comunismul românesc, între traume și stigmate, recenzie la Lăcrămioara Stoenescu, Memoria stigmatelor, Editura Curtea Veche, București, 2012, publicată în Sfera Politicii, nr. 172 (http://www.sferapoliticii.ro/sfera/172/art21-Recenzie3.php).

 2012: Recenzie la Jeffrey Stout, Blessed Are the Organized. Grassroots Democracy in America, Princeton University Press, 2010, publicată în CEU Political Science Journal, Volume 7, No. 2, April 2012, ISSN 1818-7668, pp. 216-218.

(http://www.ceu.hu/sites/default/files/field_attachment/page/node-5699/ceupsj72.pdf).

 2011: Recenzie la Iñaki Garcia Blanco, Sofie Van Bauwel, and Bart Cammaerts (eds.), Media Agoras. Democracy, Diversity, and Communication, Newcastle-upon-Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2009, publicată în CEU Political Science Journal, ISSN 1818-7668, Volume 6, No. 4, December 2011, pp. 617-620

(http://www.ceu.hu/sites/default/files/field_attachment/page/node-5699/ceupsj64_4.pdf).

 2011: O teorie eco-sistemică a relațiilor internaționale, recenzie la Anton Carpinschi, Diana Mărgărit, Organizații internaționale, Editura Polirom, Iași, 2011, publicată în Sfera Politicii, nr. 162 (http://www.sferapoliticii.ro/sfera/162/art16-Recenzie2.php).

 

PARTICIPĂRI LA PROIECTE ȘI PROGRAME

2008-2009: Lector în cadrul Proiectului Strategic CREA (Cooperare Regională pentru Excelenţă Antreprenorială), ID 3858, Contract nr. POSDRU /9/3.1/S/1, cofinanţat cu 2.000.000 Euro din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi desfăşurat de către Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi în 6 judeţe ale Regiunii de Nord-Est (Iaşi, Neamţ, Bacău, Vaslui, Botoşani, Suceava).

august-octombrie 2008: Formator în cadrul proiectului Primul vot, derulat de Asociaţia Compania FaPt – Fabrica de Artă şi Producţie Teatrală în parteneriat cu Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative a Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi şi Asociaţia Pro Democraţia Clubul Iaşi, finanţat de ANSIT – Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor, în cadrul programului Iniţiative Comunitare Pentru Tineret ICT 2008.

2007-2008: Membru în echipa proiectului Politica recunoaşterii şi dreptatea socială: multiculturalism versus dreptate distributivă?, desfăşurat în baza grantului de cercetare al Academiei Române nr. 209/2007-2008, coordonat de cercet. şt. dr. Eugen Huzum.

2007- 2008: Formator în cadrul Programului de Formare Continuă a Personalului Didactic din Învăţământul Preuniversitar, intitulat Educaţie şi formare. Strategii de formare în activitatea cadrelor didactice, organizat de către Departamentul deFormare Continuă al Fundaţiei Academice „Petre Andrei” Iaşi şi destinat institutorilor, învăţătoarelor şi educatoarelor, înregistrat la CNFP cu nr. 42.186/03.12.2002 şi acreditat, pentru Judeţul Iaşi, prin Decizia nr. 33/24.05.2004 de către MEC şi CNFP – titular al cursului „Comunicare şi educaţie democratică”.

septembrie-noiembrie 2007: Formator în cadrul proiectului Primul vot, derulat de Fundaţia Culturală Timpul, finanţat de ANSIT-Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor.

februarie-septembrie 2007: Coordonator local al Proiectului Dezvoltarea capacităţii de luptă împotriva corupţiei a organizaţiilor neguvernamentale locale, finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare Societatea Civilă 2004, numărul 2004/016-772.01.02/03/DEM14 şi desfăşurat de către Centrul de Resurse Juridice, Asociaţia Pro Democraţia şi Transparency International România.

2007: Membru al Grupului de Lucru Analiză Socială în cadrul Proiectului CNCSIS Fundamentarea Ştiinţifică şi Operaţională a Complexelor  Socio-Ecologice, Cod 106 A_C, Program Tip A Consorţiu, Contractor coordonator Universitatea Bucureşti, Contractor asociat Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, GR 6/09.05.2007.

2006-2007: Formator în cadrul Programului de Formare Continuă a Personalului Didactic din Învăţământul Preuniversitar, intitulat Educaţie şi formare. Strategii de formare în activitatea cadrelor didactice, organizat de către Departamentul deFormare Continuă al Fundaţiei Academice „Petre Andrei” Iaşi şi destinat institutorilor, învăţătoarelor şi educatoarelor, înregistrat la CNFP cu nr. 42.186/03.12.2002 şi acreditat, pentru Judeţul Iaşi, prin Decizia nr. 33/24.05.2004 de către MEC şi CNFP – titular al cursului „Comunicare şi educaţie democratică”.

2006: Membru al Grupului de Lucru Analiză Socială în cadrul Proiectului CNCSIS Fundamentarea Ştiinţifică şi Operaţională a Complexelor  Socio-Ecologice, Cod 106 A_C, Program Tip A Consorţiu, Contractor coordonator Universitatea Bucureşti, Contractor asociat Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, Contract nr. 2915/06.06.2006.

2005-2006: Formator în cadrul Programului de Formare Continuă a Personalului Didactic din Învăţământul Preuniversitar, intitulat Educaţie şi formare. Strategii de formare în activitatea cadrelor didactice, organizat de către Departamentul de Formare Continuă al Fundaţiei Academice „Petre Andrei” Iaşi şi destinat institutorilor, învăţătoarelor şi educatoarelor, înregistrat la CNFP cu nr. 42.186/03.12.2002 şi acreditat, pentru Judeţul Iaşi, prin Decizia nr. 33/24.05.2004 de către MEC şi CNFP – titular al cursului „Comunicare şi educaţie democratică”.

2005: Membru al Grupului de Lucru Analiză Socială în cadrul Proiectului CNCSIS Fundamentarea Ştiinţifică şi Operaţională a Complexelor  Socio-Ecologice, Cod 106 A_C, Program Tip A Consorţiu, Contractor coordonator Universitatea Bucureşti, Contractor asociat Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, Contract nr. 27694/14.03.2005.

martie-iulie 2005: Coordonator al echipei de evaluare a gradului de transparenţă decizională la nivel local (analiză şi raportare a căilor de comunicare folosite de către autorităţile publice locale în contextul legislativ românesc) şi formator pe probleme de administraţie publică locală în cadrul proiectului Democraţie prin transparenţă decizională, implementat de Asociaţia CASEBO din Botoşani şi finanţat de către Fundaţia Carpatica (Oradea).

octombrie 2004: Titular al modulului „Alegerile în contextul democraţiei”, în cadrul Programului Modular derulat sub titulatura Platformă pluridirecţională pentru diseminarea reciprocă a practicilor profesionale de succes între funcţionari publici din Republica Moldova, respectiv din România, finanţat de Guvernul României, prin Ministerul Afacerilor Externe.

mai-septembrie 2004: Formator pe probleme de comunicare şi colaborare cu autorităţile publice locale în cadrul proiectului Şansa de a decide, implementat de Asociaţia CASEBO din Botoşani şi finanţat de către Fundaţia Carpatica (Oradea).

2001-2002: Participare la proiectul de cercetare pe tema Caracteristici ale culturii politice româneşti. Influenţa unor modele culturale şi tradiţii comportamentale asupra funcţionării instituţiilor politice româneşti, desfăşurat sub egida Facultăţii de Filosofie din Universitatea Bucureşti şi a Asociaţiei Române de Studii Politice Aplicate (AROSPA) în anii 2001-2002, pe baza grantului C 334 al CNCSIS, finanţat de Banca Mondială şi Guvernul României.

februarie-mai 1999: Participare la Proiectul Internaţional de Cercetare Highly Skilled Romanian Intellectuals Emigrated in Western Countries, desfăşurat sub egida European Research Centre on Migration and Ethnic Relations din cadrul Universiteit Utrecht, Olanda.

 

Data: 22.01.2019

 1. Elena
  iunie 16th, 2013 at 16:16 | #1

  Impresionant!
  Toata stima si tot respectul pentru munca depusa!
  Daca o mica parte din conducatorii acestei tari s-ar putea lauda macar cu 10% din realizarile si din muna dumneavoastra, am fi undeva la nivel mare…,dar, din pacate, CV-urile dumnealor contin alte categorii de “relizari”…
  Poate ca nu e potrivita indrazneala mea de a posta un comentariu, dar mandria de a va fi avut ca profesor (chiar daca pentru un singur semestru), respectul si stima pe care vi le port, m-au determinat sa fac acest lucru.
  Cu profunda consideratie, mult succes in continuare, iar realizarile ce vor urma sa fie rezultatul intentiei dumneavoastra si pe masura asteptarilor celor din jur. Sa va dea Dumnezeu sanatate si putere de munca, sa impartasiti si altora ceea ce stiti!

 1. No trackbacks yet.