Archive

Archive for the ‘Carti’ Category

Recomand: Sergiu Mișcoiu & Sergiu Gherghina (editori), „Miturile politice în România contemporană”

decembrie 23rd, 2012

În remarcabila colecție de științe politice a Editurii Institutul European din Iași a apărut, de curând, un nou volum, editat de politologii clujeni Sergiu Mișcoiu și Sergiu Gherghina, intitulat Miturile politice în România contemporană (412 pagini), pe care îl recomand călduros, date fiind analizele – deopotrivă normative și empirice – pe care le conține. Iată temele abordate:

Statutul mitului politic dincolo de realitatea și ficțiune (Paul Kun, Universitatea de Vest Timișoara)

Demitizarea sau mitologizarea postcomunismului? (Codrin Tăut, Universitatea București)

Ideologie și mituri politice în România contemporană (Daniel Șandru, Universitatea „Petre Andrei” din Iași)

Dihotomii și antinomii în imaginarul politic românesc (Gabriela Goudenhooft, Universitatea din Oradea)

Miturile politice ale Binelui și Răului în România post-decembristă (Doru Pop, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca)

Comuniști „nativi” versus comuniști „moscoviți”. Strategii de reconstruire identitară a național-comunismului în România postcomunistă (Emanuel Copilaș, Universitatea de Vest Timișoara)

Mitul purificării în România postcomunistă (Adrian-Paul Iliescu, Universitatea București)

Intelectualii între cunoaștere și putere în viața politică românească (Sorina Soare, Université Libre de Bruxelles)

Lupta pentru legitimare. Mituri politice în campaniile electorale (Alexandra Ionașcu, Universitatea București)

Mitul poporului român ca popor născut creștin. Consecințele în spațiul public al unei liturghii politice (Adriana Marinescu, Université Paris Est)

Istorie, memorie și mit în martirologia competitivă Holocaust-Gulag (Michael Shafir, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca)

Mituri politice, mitologizări, demitizări și demistificări în tranziția postcomunistă (Ovidiu Pecican, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca)

Mai multe detalii despre această carte puteți găsi aici.

Academic, Carti , , , ,

Doru Tompea & Daniel Șandru – „Dimensiuni social-politice ale operei lui Petre Andrei”, Editura Academiei Române, București, 2012

decembrie 3rd, 2012

Necesitatea editării unui volum referitor la dimensiunile social-politice ale operei lui Petre Andrei este reflectată de faptul că, până în prezent, spațiul cultural românesc nu a beneficiat de o aprofundare de natură critică a reflecțiilor pe care filosoful, sociologul și omul politic Petre Andrei (1891-1940, membru post-mortem al Academiei Române) le-a elaborat în scrierile sale cu privire la aspecte sociale și politice. În aceeași măsură în care a fost un om de școală, ca profesor la Universitatea din Iași, Petre Andrei a fost și un intelectual public de anvergură, direct interesat de evoluțiile sociale și politice ale epocii sale. Capacitatea sa analitică, harul explicativ și calitatea predictibilității evoluției unor fenomene cărora le-a fost contemporan fac și astăzi ca reflecțiile sale să fie de actualitate. Acestea se referă atât la chestiuni care privesc rolul social al sistemului de educație, la importanța dimensiunii publice a cărturarului, la implicarea sa în efortul de construcție politico-socială, cât și la raportarea critică la evenimentele care au marcat prima jumătate a secolului trecut și ale căror urme sunt observabile și în prezent.

Practic, acest proiect editorial vine să completeze o serie de alte demersuri pe care atât cercetătorii și universitarii ieșeni, cât și specialiști din alte centre universitare le-au efectuat, mai cu seamă în ultimele două decenii, în direcția recuperării operei filosofului și sociologului român. Cele mai multe dintre acestea s-au axat, cum era și firesc, în principal pe scrierile filosofice și sociologice ale lui Petre Andrei, urmărind să evidențieze temele ideatice ale acestora, ca și efortul analitic pe care savantul l-a realizat pe parcursul carierei sale academice. Totuși, până în prezent, nu a fost elaborat un volum care să cerceteze, din perspectivă critică, dimensiunile sociale și politice ale operei sale. Or, din punctul nostru de vedere, analiza acestora este deosebit de importantă atât pentru înțelegerea unui context socio-istoric ce este caracterizat prin extraordinarele frământări economice și politice – atât în România, cât și în întreaga Europă a acelei vremi – cât și pentru decelarea rolului pe care intelectualii cu vocație publică l-au jucat în epocă. Petre Andrei a fost, în chip neîndoios, un astfel de intelectual – profesor universitar, filosof și sociolog, om politic ce a ocupat pozițiile de deputat și ministru, el a fost mereu preocupat de treburile cetății, într-o deplină conexiune cu ceea ce se întâmpla în lumea academică și, în general, intelectuală europeană.

O dovedesc nu doar scrierile sale referitoare la sociologia religiei, la etică, la sociologia revoluției ori la fascism și bolșevism, ci și preocupările sale integrabile acțiunii politice efective, așa cum reies acestea atât din discursurile parlamentare, cât și din documentele administrative pe care le-a elaborat și promovat.

(Doru Tompea & Daniel Șandru)

Publicat de Editura Academiei Române cu sprijinul Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, volumul Dimensiuni social-politice ale operei lui Petre Andrei va fi lansat marți, 4 decembrie 2012, ora 13.00, în Sala Senat a Universității „Petre Andrei” din Iași. Prezentarea cărții va fi realizată de Academician Teodor Dima, Directorul Institutului de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” al Academiei Române, și de Prof.univ.dr. Nicu Gavriluță, Decanul Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice a Universității „Al. I. Cuza” Iași, iar moderatorul întâlnirii va fi Prof.univ.dr. Mihail Baciu, Președintele Consiliului de Administrație al UPA din Iași.

Academic, Carti

Cristian Bocancea & Daniel Șandru (coordonatori), „Sinteze de știință politică”

aprilie 27th, 2012

Am coordonat, împreună cu profesorul Cristian Bocancea, realizarea primului manual românesc – după știința mea – pentru examenul de licență în domeniul Științelor Politice. Din punctul nostru de vedere, dat fiind că, pe parcursul celor două decenii de democratizare din România postcomunistă, însăși comunitatea specialiștilor în științe politice a trecut printr-un proces de formare și coagulare, întreprinderea pe care o propunem aici se poate constitui într-o contribuție la dezvoltarea domeniului ca atare și a resursei umane în spațiul românesc.

Volumul „Sinteze de știință politică. Studii tematice pentru examenul de licență” este deschis, desigur, unor posibile îmbunătățiri, reevaluări și adăugiri. Din acest punct de vedere, considerăm că orice reacție critică, fie că aceasta aparține specialiștilor, studenților ori absolvenților este, în mod indeniabil, binevenită.

Configurat sub forma unor studii tematice, demersul intelectual expus aici urmărește să ofere un „manual” ce vizează câteva dintre liniile directoare ale științei politice contemporane. Pe de altă parte, volumul poate fi utilizat, cu titlul de instrument orientativ, atât de studenții în Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Sociologie, Comunicare, Jurnalism, Relații Publice, cât și de toți cei interesați de abordarea științifică a politicului și a politicii. Dincolo de caracterul său strict didactic, prezentarea sintetică pe care am circumscris-o în paginile acestei cărți conține însă și elementele de subiectivitate proprii cercetării în domeniul științelor sociale și politice. Considerăm că, din perspectivă epistemologică, prezența acestora poate fi transformată într-un avantaj, atunci când sensul lor vizează, pe de o parte, câștigul euristic și, pe de altă parte, posibilitatea ca cercetătorul să ofere propria sa interpretare asupra fenomenului studiat. O astfel de situare epistemică nu implică, desigur, neglijarea aspectelor metodologice specifice domeniului științei politice, ci intenționează să dubleze explicația fenomenelor puse sub lupă cu o necesară înțelegere a acestora.

Pentru mai multe detalii:
Editura Institutul European

Academic, Carti

Volumul „Totalitarismul. De la origini la consecințe”, semnalat în „Observator Cultural”

ianuarie 30th, 2012

Urmând link-ul http://www.observatorcultural.ro/O-conferinta-devenita-carte*articleID_26463-articles_details.html, puteți citi o semnalare a apariției volumului TOTALITARISMUL. De la origini la consecințe (Coordonatori Sorin Bocancea & Daniel Șandru), publicat la Editura Institutul European din Iași. 

Academic, Carti

Populismul contemporan

ianuarie 25th, 2012

Recomand o nouă apariție de la Editura Institutul European din Iași. E vorba despre volumul Populismul contemporan. Un concept controversat și formele sale diverse, editat de către Sergiu Gherghina, Sergiu Mișcoiu și Sorina Soare, o carte ce reunește contribuții ale unor specialiști străini și români în domeniul teoriei și al științei politice. Asta după ce, în anul 2010, Sergiu Gherghina și Sergiu Mișcoiu au editat foarte incitantul volum Partide și personalități populiste în România postcomunistă. În ce privește noul volum, după cum rezultă din cuprinsul pe care îl redau mai jos, sfera de analiză este foarte largă, mergând din America de Sud, trecând prin Europa (inclusiv cazul românesc), înspre Australia:

Sergiu Gherghina, Sorina Soare – Introducere. Populismul – concept sofisticat și realități politice diverse

Partea I

PERSPECTIVE TEORETICE ASUPRA POPULISMULUI

Sergiu MișcoiuDe la populism la neopopulism? Câteva repere empirice pentru o delimitare conceptuală

Chantal Delsol - „Idiotul comun” al populismului

Daniel ȘandruComponente ideologice ale populismului

Flavio ChiapponiCharismă, leadership și populism: câteva elemente pentru o teorie empirică

Guy HermetPopulismul fondator

Partea a II-a

FORME ALE POPULISMULUI ÎN LUME

Yann Basset, Stephen Launay - O polemică latino-americană: populismul

Alexander B. Makulilo - Populism și democrație în Africa

Emmanuel Banywesize - Forme și derivate ale populismului în Africa Subsahariană

Dylan KissaneFermieri și pepeni. Ascensiunea și declinul partidelor populiste  în politica australiană

Anders Ravik JupskasÎn numele poporului! Populismul contemporan în Scandinavia

Marco Tarchi - Italia: tărâmul populismelor

Michael Shafir - Neopopulismul în zodia postcomunismului

Mara MoriniPopulismul vechi și nou în politica rusă

Consider că este o apariție foarte importantă pentru comunitatea de științe politice din spațiul românesc. Cartea poate fi comandată, cu reducere de preț, de pe site-ul Editurii Institutul European – http://www.euroinst.ro/titlu.php?id=1182

Academic, Carti

„Reinventarea ideologiei” – Premiul „Ion Petrovici” al Academiei Române

decembrie 12th, 2011

După Premiul „Lumea de Mâine”, acordat de Revista Sfera Politicii și Premiul Revistei Tansilvania pentru Filosofie Politică, cartea Reinventarea ideologiei, publicată de Editura Institutul European Iași în anul 2009 și finanțată de Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică din cadrul Ministerului Educației în anul 2010 a primit joi, 15 decembrie 2011, in Aula Academiei Române, Premiul „Ion Petrovici” al Academiei Române.

Academia Română

http://www.acad.ro/com2011/pag_com11_1215.htm

Universitatea Petre Andrei din Iaşi (1)

http://www.upa.ro/evenimente-iasi/evenimente-upa/daniel-andru-profesor-la-upa-va-fi-premiat-de-academia-roman-pentru-cartea-reinventarea-ideologiei.html

NewsIaşi (1)

http://www.newsiasi.ro/eveniment/studentis/622-daniel-sandru-premiat-de-academia-romana.html

Iaşul Universitar (1)

http://www.iasuluniversitar.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=2881%3Apremiul-ion-petrovici-al-academiei-romane-revine-in-acest-an-unui-iesean-daniel-sandru-pentru-reinventarea-ideologiei&catid=34%3Aevenimente&Itemid=54

Tele M Iaşi

http://www.telem.ro/telem/local/39971-conferentiarul-universitar-daniel-sandru-va-fi-premiat-de-academia-romana.html

Flacăra Iaşului (1)

http://flacarais.ro/cms/site/f_is/news/daniel_sandru_profesor_la_upa_va_fi_premiat_de_academia_romana_pentru_cartea_reinventarea_ideologiei_57827.html

Agenda de Iaşi

http://www.agendadeiasi.ro/cultura/10-stiri/20457-ieseanul-daniel-sandru-va-primi-premiul-qion-petroviciq-al-academiei-romane.html

Cronica de Fălticeni (1)

http://cronicadefalticeni.com/2011/12/12/falticeneanul-daniel-sandru-va-fi-premiat-de-academia-romana-pentru-cartea-%E2%80%9Ereinventarea-ideologiei/

Ora de Iaşi

http://oradeiasi.oradestiri.ro/15-ieseni-vor-fi-premiati-joi-de-academia-romana/cultural/2011/12/13/

Monitorul de Iaşi

http://monitorul.com.ro/local/daniel-sandru-profesor-la-upa-va-fi-premiat-de-academia-romana-pentru-cartea-reinventarea-ideologiei-31560.html

Cronica de Iaşi

http://www.cronicadeiasi.ro/stiri/locale/Daniel-Sandru-premiat-de-Academia-Romana-pentru-cartea-Reinventarea-ideologiei/13653

Monitorul de Suceava

http://www.monitorulsv.ro/Local/2011-12-13/Falticeneanul-Daniel-Sandru-va-fi-premiat-de-Academia-Romana

Adevărul

http://www.adevarul.ro/locale/iasi/iasi-adevarul-ieseni-premii-premiati-academia_romana-decernare-cercetare-varujan_vosganian-valeriu_cotea-daniel_corbu-daniel_sandru_0_608939496.html#

Cronica de Fălticeni (2)

http://cronicadefalticeni.com/2011/12/15/falticeneanul-daniel-sandru-a-fost-premiat-de-academia-romana/

24 de Ore

http://www.24-ore.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=10555:premiul-ion-petrovici-al-academiei-romane-ajunge-pentru-a-doua-oar-la-upa&catid=10:principal

Iaşul Universitar (2)

http://www.iasuluniversitar.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=2895:premiul-ion-petrovici-al-academiei-romane-ajunge-pentru-a-doua-oara-la-upa&catid=34:evenimente&Itemid=54

Universitatea Petre Andrei din Iaşi (2)

http://www.upa.ro/evenimente-iasi/evenimente-upa/premiul-ion-petrovici-al-academiei-romane-ajunge-pentru-a-doua-oar-la-upa.html

7 Est

http://www.7est.ro/stiri/agenda/15921-premiul-a-ion-petrovicia-al-academiei-romane-ajunge-pentru-a-doua-oara-la-upa.html

NewsIaşi (2)

http://www.newsiasi.ro/eveniment/studentis/672-premiul-qion-petroviciq-al-academiei-romane-ajunge-pentru-a-doua-oara-la-upa.html

EduManager

http://www.edumanager.ro/articol.php?id=10145

Blogul Sfera Politicii

 http://blog.sferapoliticii.ro/2011/12/premiul-ion-petrovici-al-academiei-romane-ajunge-pentru-a-doua-oara-la-upa/

A fost, pentru mine, un moment de maximă intensitate intelectuală, și cred că, pentru succesul acestei cărți, se cuvine să le adresez mulțumiri colegilor și studenților mei, fără ale căror idei, rezultate din dezbaterile noastre, ea nu ar fi putut fi scrisă, precum și prietenilor ce m-au încurajat și pe care sper să nu-i dezamăgesc vreodată. În mod special, mulţumiri se cuvin Editurii Institutul European din Iaşi, fără da care această carte nu ar fi văzut lumina tiparului. Tuturor, așadar, o reverență din partea mea!

Academic, Carti

Am lansat cartea „TOTALITARISMUL. De la origini la consecințe”

decembrie 10th, 2011

Vineri, 9 decembrie 2011, am lansat volumul TOTALITARISMUL. De la origini la consecințe, apărut la Editura Institutul European din Iași, pe care l-am coordonat împreună cu Sorin Bocancea. Volumul include și două DVD-uri, iar prezentarea sa, cu ocazia lansării de la Iași, a fost realizată de Dr. Anca Untu-Dumitrescu, Directorul Editurii Institutul European, Prof.univ.dr. Alexandru-Florin Platon, Decanul Facultății de Istorie a Universității „Al. I. Cuza” din Iași, Conf.univ.dr. Iulian Chifu, consilier al Președintelui României pe probleme de Afaceri Strategice, Securitate și Politică Externă și de Lect.univ.dr. Theodor Paleologu, deputat. Moderatorul lansării a fost Lect.univ.dr. Dragoș Varga, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, scriitor, Redactor-șef al Revistei Transilvania.

 Detalii despre această lansare puteți găsi urmând link-urile:

 Universitatea „Petre Andrei” din Iași

http://www.upa.ro/evenimente-iasi/evenimente-upa/s-a-lansat-volumul-totalitarismul-de-la-origini-la-consecine.html

  Evenimentul Zilei

http://www.evz.ro/detalii/stiri/totZalitarismul-a-intrat-in-dezbatere-in-moldova-957248.html#ixzz1g7hJ2NT2

 Iașul Universitar

http://www.iasuluniversitar.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=2878:totalitarismul-de-la-origini-la-consecinte&catid=54:noutati-editoriale

 Flacăra Iașului

http://flacarais.ro/cms/site/f_is/news/s_a_lansat_volumul_totalitarismul._de_la_origini_la_consecinte_57763.html

 NewsIași

http://www.newsiasi.ro/eveniment/actualitate/606-interviu-cu-ieseanul-iulian-chifu-consilier-prezidential.html

Academic, Carti

Daniel ȘANDRU – Reinventarea ideologiei. O abordare teoretico-politică, Editura Institutul European, Iași, 2009

februarie 11th, 2010

Cartea vizează o abordare de natură normativă, înscrisă în sfera de interes a teoriei politice, cu privire la evoluția intelectuală a unui concept a cărui ambiguitate semantică a dat naștere, în scurta sa istorie, unor nenumărate confuzii sau identificări nepermise. Dincolo de acestea, ceea ce revine cu obstinație atât în demersurile autorilor din domeniul științelor politice, cât și în cele care aparțin filosofilor și teoreticienilor politici este conferirea unui sens negativ conceptului de ideologie. Plecând de la această realitate, intenția asumată în acest volum este cea de a identifica un sens pozitiv al ideologiei.

 

Propunându-și să depășească referirile marginale la ideologie, termen asociat fie încercărilor de a surprinde proiecțiile marxiste cu privire la spațiul socio-politic, fie celor care își propun o sistematizare a curentelor doctrinar-politice conturate în epoca modernă sau în cea contemporană, abordarea teoretico-politică din această lucrare urmărește să reinventeze conceptul. O astfel de abordare se situează, indelebil, ”în contra” anunțurilor succedate în cea de a doua jumătate a secolului trecut, atât în zona teoriei sociale, cât și în cea proprie teoriei politice, cu privire la ”sfârșitul ideologiei” ori la ”sfârșitul istoriei”, și de aici decurge aerul de noutate pe care lucrarea îl aduce. În acest sens, sunt luate în discuție rolul ideologiei în construcția realității sociale, funcția sa de instrument al cunoașterii politice, precum și posibilitatea recuperării sale în condițiile specifice lumii postmoderne.

 

(Mai multe detalii puteți afla pe site-ul Editurii Institutul European din Iași, www. euroinst.ro)

Carti