Home > Academic, Studii > „Liberalismul azi: între ideologie şi fantasme politice”, în Sfera Politicii, nr. 150

„Liberalismul azi: între ideologie şi fantasme politice”, în Sfera Politicii, nr. 150

septembrie 11th, 2010

Abstract:

The basic idea of this article is that – in spite of postmodern „endism” – liberalism, just as the other products of modernity, may „reinvent” itself if it assumes a clear ideologically delineated status, moving away from „political phantasms”.

Keywords: ideology, liberalism, political ideologies, political phantasms, the myth of individualism, prophetic utopias

 

Argument

Principala conjectură expusă în acest articol este că liberalismul, ca şi celelalte produse ale modernităţii, se poate „reinventa” în măsura în care îşi asumă un statut clar delimitat ideologic, distanţându-se de „fantasmele politice” pe care gândirea liberală le incumbă, de la momentul apariţiei sale şi până astăzi.

 

Când vorbesc despre statutul ideologic al liberalismului, susţin o definiţie generală, de orientare pozitivă, a ideologiei, drept sistem de credinţe conturate în orice societate, credinţe situate la nivelul imaginarului social şi care, alături de mituri, legende, habitudini, tipare comportamentale şi atitudinale, au rolul de a trasa un cadru normativ şi acţional cu privire la stilul de funcţionalitate al respectivei societăţi. În acest context, liberalismul, ca şi socialismul ori conservatorismul, sunt ideologii particulare, fiecare dintre ele având, în sensul de produse intelectuale ale modernităţii, de oferit răspunsuri problemelor aduse în atenţie de avansul societăţii postmoderne.

 

Plecând de la aceste premise, intenţia mea este aceea de a încerca să argumentez că, în epoca noastră, liberalismul se poate „salva” renunţând la pretenţiile doctrinare ori filosofice (lucru valabil, în opinia mea, şi pentru socialism ori conservatorism, dar pe care nu îl voi detalia aici) şi optând pentru un statut ideologic care să îl distanţeze de „balastul” conceptual de tip mitologic sau utopic.

 

Articolul în întregime poate fi accesat la http://www.sferapoliticii.ro/sfera/art08-sandru.htmlAcademic, Studii

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.